Zajímavé odkazy

Co dělat když …?  

 

Otázka, kterou si jistě položil každý z nás v okamžiku, kdy se dostal do situace vymykající se běžnému standartu. V dnešní hektické době není nic neobvyklého stát se účastníkem dopravní nehody, způsobit si zranění při sportovních aktivitách, přichomýtnout se k požáru, technické havárii či být okraden nebo napaden. Stále častěji nám ukazuje svou sílu i příroda, ať již prudkými změnami počasí tak především stále častějšími povodněmi. Opět se naskýtá otázka „Co dělat když …?“. Umíme si odpovědět? Víme jak v různých situacích správně reagovat? Pokud jste si v této chvíli odpověděli NE, odpovědi na většinu otázek najdete na stránkách Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v projektu "Vaše cesty
k bezpečí". Zde Vám HZS poskytne rady, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení Vaší bezpečnosti či Vašeho majetku v důsledku kriminality.

 

Několik slov o projektu:

Projekt vznikl v roce 2008 z iniciativy Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (JMK) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK a s Diecézní charitou Brno. V roce 2010 byl projekt přejat Hasičským záchranným sborem Libereckého a Středočeského kraje. Na stránkách HZS LK naleznete různá témata, která si můžete prostudovat v jednoduchých letácích, případně stáhnout ve formátu pdf dokumentu. K dispozici a případnému stažení je i celá příručka ve formě jediného PDF dokumentu pod odkazem: https://www.krizport.cz/file-download/download/private/1151

 

Odkazy na uvedená témata

 

Odkaz na www

Poznámka - témata

Úvodní stránka projektu

Základní informace o projektu

Přehled témat:

 

Varování obyvatelstva

 

 

 

 

Evakuace

 

 

 

 

 

Chování při požáru

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečné látky

 

 

 

 

 

Blackout

 

 

 

 

Extrémní klimatické jevy

 

 

 

 

 

Povodně

 

 

 

Přežití v přírodě

 

 

 

Bezpečnost na silnicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesty do zahraničí

 

 

 

Kriminalita obecně

 

 

 

 

Kriminalita páchaná na dětech

 

 

 

Kriminalita páchaná na seniorech

 

 

IT kriminalita

 

 

 

Podezřelé nálezy

 

 

·      Čísla tísňového volání 

·      Nahlášení mimořádné události 

·      Základní informace o sirénách

·       Zásady chování po varovném signálu

 

·     Průběh evakuace

·     Únikové cesty 

·     Zásady evakuace ze specifického objektu

·     Zásady evakuace z domácnosti

·     Evakuační zavazadlo 

 

·     Předcházení požárům

·     Rizika požáru v přírodě 

·     Rizika požáru v domácnosti 

·     Zabezpečení domácnosti proti požáru 

·     Požár v domácnosti 

·     Požár v přírodě

·     Požár automobilu

 

·     Nebezpečné látky v domácnosti

·     Únik nebezpečné látky při přepravě

·     Únik nebezpečné chemické látky z objektu 

·     Radiační havárie 

·     Zásady ukrytí při úniku nebezpečné látky

·     Ochrana v zamořeném prostředí

 

·     Příprava na BLACKOUT

·     Co dělat při BLACKOUTu

·     Co dělat po BLACKOUTu

 

·     Bouřka

·     Silný vítr a tornádo

·     Extrémní vedro a sucho 

·     Silný mráz a námrazové jevy

·     Sněhová kalamita 

 

·     Příprava na povodeň 

·     Co dělat při povodni 

·     Co dělat po povodni

 

·     Rizika v přírodě 

·     Vybavení do přírody 

·     Jak přežít v přírodě 

 

·     Bezpečné vozidlo 

·     Rizikové chování za volantem 

·     Nečekané situace na silnicích 

·     Železniční přejezdy 

·     Dopravní nehoda 

·     Přeprava dětí a zvířat

·     Vozidla s právem přednostní jízdy 

·     Motorkáři

·     Cyklisté 

·     Chodci a in-line bruslaři 

 

·     Příprava na odjezd do zahraničí 

·     Bezpečnost na cestách 

·     Rizika v zahraničí 

 

·     Krádeže 

·     Přepadení 

·     Výtržnictví 

·     Ozbrojení útočníci

 

·     Šikana dětí 

·     Týrání dětí 

·     Sexuální zneužívání dětí 

 

·     Obecné rady pro seniory 

·     Šmejdi a podomní prodejci

 

·     Problematika sociálních sítí

·     Rizika informačních technologií 

·     Kyberšikana

 

·     Podezřelé zavazadlo

·     Nález nevybuchlé munice

·     Ostatní nálezy

 

 

 

Další důležité kontakty a zajímavé informace najdete i na stránkách organizací a subjektů zabývajících se záchranářstvím bezpečností a humanitární činností.

 

Odkaz na www

Poznámka

HZS - Hasičský záchranný sbor

Základní složka IZS – poskytování pomoci při haváriích, mimořádných událostech a za krizových stavů

PČR – Policie České republiky

Základní složka IZS – poskytování pomoci občanům, ochrana majetku, zdraví životů, prevence a řešení kriminálních činů

http://www.zzslk.cz/

ZZS - Zdravotnická záchranná služba

http://www.acr.army.cz/

AČR – Armáda České republiky

http://www.horskasluzba.cz

HS – Horská služba

http://www.vpzs.cz/

VPZS – Vodní potápěčská a záchranná služba

http://www.zbklk.cz/

 

Záchranná brigáda kynologů Libereckého kraje

http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx

ČČK – Český červený kříž

http://www.adra.cz/

Adra

https://www.clovekvtisni.cz/cs

Člověk v tísni

http://www.charita.cz/

Charita Česká republika

http://www.diakonie.cz/

Diakonie Českobratrské církve evangelické

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies