05.04.2024

Obnova dětských hřišť na rochlickém sídlišti

I letos pokračujeme v obnově dopadových ploch a herních prvků na největším libereckém sídlišti v Rochlici.

Tak jako v loňském roce byly nyní realizovány v ulici Dobiášova zcela nové dopadové plochy pod herními prvky, kdy dožilé černé pryžové dílce byly nahrazeny novým litým povrchem v okrové barvě.

Dále došlo k výměně sítí na sportovišti pro basketbal, kde si místní občané dlouhodobě stěžovali na hluk, který vytvářely údery míčů do kovových dílců.

Výměnu dalšího oplocení u plochy na volejbal je momentálně v přípravě. V rámci akce zde s ohledem na stejný problém s hlukem a stížnostem na kopání míčů do oken opět provedeme výměnu sítí za bezhlučné řešení tak, jako na výše zmíněném hřišti. Zároveň zde doplníme koš na basketbal a branky na pozemní hokej, florbal, či kopanou, na které se v rámci revitalizace sídliště zapomnělo.

Také dětské hřiště pod domem s pečovatelskou službou v ulici Burianova nepřišlo zkrátka. I zde nyní obyvatelé a hlavně děti z této strany sídliště najdou nové herní prvky, které nahradily již dožilé prvky, a to konkrétně novou pyramidu s lanovým mostem, věžičkou a skluzavkou a dále vahadlovou otočnou houpačku.

Nastavení cookies