09.04.2024
Bc. Martin Burda DiS.

Zápisy do škol zřizovaných městem Liberec 2024

 

Základní školy:

Na základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec byl, po dohodě s řediteli škol, stanoven jednotný termín zápisů k plnění povinné školní docházky na čtvrtek 18. dubna 2024.

Veškeré informace k zápisu do základních škol zřizovaných SML naleznete na portálu elektronické podpory zápisů: https://zapisyzs.liberec.cz  

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

 

Mateřské školy:

mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec byl, po dohodě s řediteli škol, stanoven jednotný termín zápisů na čtvrtek 9. května 2024.

Veškeré informace k zápisu do mateřských škol zřizovaných SML naleznete na portálu elektronické podpory zápisů: https://zapisyms.liberec.cz

Podrobnější informace o realizaci zápisu na mateřské škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

 

Zápisy proběhnou v  uvedených termínech nerozdílně pro děti s trvalým pobytem na území města i ukrajinské uprchlíky po 24. únoru 2022.

Nastavení cookies