31.05.2024
Jan Král

Větší, bezpečnější, bezbariérový. Nový podchod už dostává obrysy

Nový bezbariérový podchod pod železniční tratí nedaleko arény už dostává svou budoucí podobu. Stavební práce běží podle plánu – po provedení nezbytných přeložek inženýrských sítí byly sneseny dvě ze čtyř kolejí a došlo k odtěžení kolejového spodku a demolici poloviny propustku. Na základech jsou již osazeny železobetonové prefabrikáty, které tvoří konstrukci budoucího podchodu.

Následně se po dokončení izolací provede obnova kolejového spodku a opětovné vystrojení kolejiště pro obnovení drážního provozu, aby se stavební aktivity mohly přesunout na druhou stranu kolejiště. Přechod pro chodce bude pro zvýšení bezpečnosti nově umístěn na zvýšený práh a povrchy vozovky v Doubské ulici budou na začátku července připraveny pro obnovení provozu.   

Pokračující práce znamenají čilý provoz stavebních strojů i pracovníků v uzavřené části Doubské ulice – proto prosíme respektujte dopravní omezení a bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti své i pracovníků na stavbě. S omluvou za dočasná omezení v okolí stavby se k tomuto apelu připojuje i spoluinvestor, Správa železnic s.o. a zhotovitel stavby, společnost STRABAG Rail a.s.

Dopravní opatření:

  • Od 29. června do 1. září bude zcela uzavřena ulice 28. října v místě vyústění podchodu (tj. včetně křižovatky s Jeronýmovou ulicí). Po dobu této uzavírky bude v ulici U Školy změněn směr jízdy a bude zde zakázáno stání vozidel.
  • Současná úplná uzavírka Doubské ulice potrvá do 8. července.
  • K parkovištím Home Credit Areny bude nadále možné zajíždět z Doubské ulice (po 8. červenci bude uvolněn i průjezd z Čechovy ulice).
  • Pro pěší nadále trvá uzavírka podchodu a náhradní obchozí trasa.
  • MHD – po dobu letních prázdnin budou zrušeny zastávky „Ul. 28. října“ a „Zimní stadion“. Zastávka „Aréna“ bude dočasně přesunuta před křižovatku s ulicí U Školy. Autobus č. 17 bude jezdit tam i zpět Hanychovskou ulicí.
     

Nastavení cookies