07.01.2019
Karel Horník

Bezbariérová komunikace pro neslyšící

V říjnu 2018 se město Liberec připojilo k projektu „Bezbariérová komunikace pro neslyšící“, kterou realizuje organizace Tichý svět, o.p.s.

V rámci projektu jsou pro neslyšící k dispozici dva tablety, prostřednictvím kterých je možno se připojit na Tichou linku, kde je připravený tlumočník k překladu hovoru do znakového jazyka nebo k jeho přepisu.

Jeden tablet je k dispozici na recepci budovy Uranu a jeden na infopultu Nového magistrátu. Služba je poskytována zdarma a kdykoliv v rámci úředních hodin magistrátu. Pokud bude klient znát čas, kdy bude tlumočení potřebovat, může si daný čas na lince předem rezervovat a nebude tak muset čekat, až na něj přijde řada. Na předem dojednanou schůzku může být tablet k dispozici i na Liebiegově vile či historické radnici. Pro rezervaci času či přesunu tabletu pište na info@magistrat.liberec.cz.

Nastavení cookies