30.11.2023
Jan Král

Město Liberec čerpá dotace pro dobrovolné hasiče

Městu Liberec se opakovaně daří čerpat dotace na opravy techniky, obměnu výstroje a vybavení dobrovolných hasičů. Nejinak tomu bylo i v průběhu roku 2023.

I letos se městu Liberec podařilo uspět s několika žádostmi o finanční prostředky z dotačního programu Libereckého kraje „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“. Statutární město Liberec díky této podpoře, která činí 60 % uznatelných nákladů, mohlo realizovat další opravy 2 cisternových automobilových stříkaček z Machnína a Pilínkova, nákup osobních ochranných prostředků a technického vybavení.

Z ochranných pomůcek bylo zakoupeno vybavení pro zasahující hasiče, např. zásahové obleky, ochranné přílby a kukly, rukavice, obuv a zásahové opasky. Z technického vybavení bylo pořízeno nové kalové čerpadlo pro JSDH Růžodol I, záchranářská nosítka, elektrocentrála a dýchací technika. Ochranné prostředky byly rozděleny podle potřeby mezi všechny jednotky. K vleku nouzového přežití byl zakoupen nový nafukovací stan s větší kapacitou ubytovaných.

Celkové náklady na výše uvedené a realizované akce činily 1 317 000 Kč, z čehož dotace Libereckého kraje pokryla částku 789 600 Kč. Z vlastního rozpočtu tak uhradilo město Liberec 527 400 Kč.

Ilustrační foto

Nastavení cookies