Řídicí pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec

Členové

za statutární město Liberec:

Bc. Martina Teplá, náměstkyně primátora pro sociální záležitosti

Bc. Vlasta Pavlů, vedoucí odboru sociální péče

Bc. Dana Morcová, vedoucí odboru sociální a bytové politiky

Bc. Klára Hvojníková, referent sociálních služeb

manažeři pracovních skupin komunitního plánování:

Mgr. Olga Merglová, manažer PS pro osoby ohrožené závislostmi

Jana Urbanová, manažer PS pro seniory

Bc. Martina Teplá, manažer PS pro zdravotně znevýhodněné

Bc. Lukáš Průcha, manažer PS pro osoby a rodiny ohrožené vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizinci a národnostní menšiny

PhDr. Jana Horáková, manažer PS pro duševní zdraví

Bc. Kateřina Jírová, manažer PS pro děti a mládež

Krajský úřad Libereckého kraje

Úřad práce Liberec

Nastavení cookies