Osadní výbor Janův Důl

Osadní výbor Janův Důl vznikl v roce 2015 a má v plánu činnosti, které vyplývají z běžného života obyvatel Janova Dolu ve spolupráci se statutárním městem Liberec (SML).

Plán činností na rok 2016 je následující:
  1. Členové osadního výboru se budou scházet dle potřeby jednou za měsíc, každou druhou středu v měsíci 
  2. V prvém čtvrtletí dopracovat Jednací řád OV.
  3. Spolu se SML nainstalovat vývěsné informační tabule na třech místech lokality Janova Dolu.
  4. Celoročně se podílet a spolupracovat s SML na přípravě plánu rekonstrukce Volgogradské ulice.
  5. Vyvolat jednání s SML a Povodím Labe ohledně vyčistění a údržby Janovodolského potoka a oprava cesty kolem něj.
  6. Spolupracovat a vyžadovat na SML zavedení a kontrolu dopravního značení v  jednotlivých lokalitách samosprávy a dodržování tohoto značení.
  7. Vyžadovat na SML dokončení opravy Kubelíkovy ulice od mostu po křižovatku v Uralské ulici ( bezpečný chodník pro chodce přechody, dopravní značení - snížení rychlosti aut, krytou zastávku MHD ). 
  8. Během roku vyžadovat případné opravy silnic a cest, výtluků, likvidaci plevelů a vysekání vzrostlých travin a plevelů.
  9. Připravit besedu a setkání s občany Janova Dolu. 
  10. Požadavky občanů, které se vyskytnou, začít řešit okamžitě. 

 

Plán na rok 2016 byl schválen na schůzi 17. 2. 2016 všemi členy Osadního výboru.

Předsedkyně Osadního výboru Janův Důl
Anna Boková

Předseda: Anna Boková
tel.: 737 714 069
Členové: Jaromír Hudec (zástupce předsedy)
  Jaroslav Ullmann
  Pavla Ullmannová
  Vítězslava Malinová
  Václav Smrkovský
  Lucie Správková


Bydlíte v městské části Janův Důl a chcete být členem našeho výboru? Kontaktujte nás na ovjanuvdul@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies