12.09.2016

Změny v Technických službách města Liberce

Zatímco rok 2015 byl pro TSML, a. s., úspěšný, vývoj v prvním pololetí letošního roku tak dobrý nebyl.

Došlo k poměrně významnému nárůstu nákladů na zimní údržbu, zhoršily se i výsledky hospodaření a nebýt dobrých výsledků za měsíc leden, firma by se již propadla do ztráty. Na tuto situaci ma-nagement společnosti uspokojivě nezareagoval. Nárůst výdajů ani nebyl uspokojivě vysvětlen a nebyly nabídnuty kroky vedoucí ke zlepšení situace společnosti.

Proto se představenstvo společnosti dohodlo s ředitelem Františkem Mohacsim na ukončení pracovního poměru k 31. 8. 2016 a v současné době probíhá výběrové řízení na nového ředitele společnosti; výběrová komise vybírá celkem ze sedmi vážných zájemců.

Přestože jsou výsledky firmy stále lepší, než byly v letech 2013–2014, nechtěli jsme zůstat v roli těch, co jen udržují stávající stav od jedněch voleb k druhým. A to i přesto, že některé změny nejsou vždy přijímány hned s nadšením. Osobně jsem přesvědčen, že TSML mají stále velký nevyužitý potenciál a nové vedení firmy by mělo být impulsem k dalšímu zlepšení fungování firmy tak důležité pro to, jak naše město vypadá a jak se v něm žije.

Hlavním úkolem nového ředitele bude dosažení úspor na subdodavatelských smlouvách v oblasti zimního čištění komunikací a letní údržby zeleně. V obou případech budeme prosazovat, aby pokračoval trend v omezení subdodávek a aby si TSML postupně zajišťovaly větší rozsah prací vlastními silami.

Obdobné kroky již vedly k významnému zvýšení zisku i přidané hodnoty na stavebních zakázkách pro město, a je proto na čase odvážit se k podobným změnám i v dalších střediscích TSML. 

 

Nastavení cookies