23.03.2024
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/25. 3. - 31. 3. 2024

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Potkám se s ředitelkou DDM Martou Kultovou kvůli rozpočtu domu dětí (PO 8.30).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice ve 2. pololetí školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování, nový webový rozcestník atd.). Chystáme se i na blížící se zápisy ZŠ, které se uskuteční už 18. dubna. Vše podstatné najdete na našem zápisovém portálu.

Začínáme s ostrou přípravou na konkurzy na místa ředitelů MŠ a ZŠ. Rozhodný den pro příjem přihlášek byl 21/3, začneme tedy s kontrolou všech náležitostí, abychom se připravili na první zasedání konkurzních komisí (ÚT od 9.00).

Sejdu se s náměstkyní jabloneckého primátora Lenkou Opočenskou, s níž budu diskutovat některé sociální projekty, které jsem v Liberci inicioval a řídil v letech 2014 - 2022 (ÚT 13.00).

Zúčastním se zasedání školské rady ZŠ Lesní, jíž jsem členem (ST 14.30).

Zúčastním se 10. výročí založení IQ Landie (ČT 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2024), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na dalším zdokonalení nového školského rozcestníku www.skolyliberec.cz atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o plánovaných výstavách v Malé výstavní síni v roce 2024, stejně jako o dalších akcích v první polovině roku. Také o chystané soutěži na dodavatele velikonočních a adventních trhů.

S ředitelkami obou našich divadel budu na tradiční měsíční schůzce diskutovat provozní záležitosti a také novinky (ST 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Slavnostní udílení medailí města - Jana Košková (ST 17.00).

Výjezd vedení města do městské části Kristiánov, beseda s občany (ČT od 13.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (18. 3. - 24. 3. 2024) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Hrubeš (SFM) - vzdělávací veletrh EDUCA 2024

P. Karbanová (NPI) - spolupráce s městem

Nastavení cookies