20.07.2016
Karel Horník

Liberec musí reagovat na současné trendy v maloobchodě

Co způsobuje odliv obchodníků z centra města, proč dávají zákazníci přednost nákupním centrům, dá se tento trend zvrátit? O tom se bavili zástupci maloobchodu spolu se zástupci města Liberce ve čtvrtek 14. července na liberecké radnici.

          

Proběhla tady už třetí schůzka této skupiny v rámci projektu s názvem RetaiLink, jehož cílem je oživit městské centrum.

V rámci projektu vybraná evropská města spolupracují na oživení vylidněných městských center a posilují jejich maloobchodní život. „Za Liberec vytváříme skupinu ze zástupců městského maloobchodu, která se bude spolu se zástupci města podílet na rozvoji maloobchodu u nás, bude mít možnost se setkat se zástupci z jiných evropských zemí a vyměnit si své zkušenosti,“ uvedla Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací Odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu města Liberec.

Podnikatelé se dozvěděli, jaké jsou aktuální trendy obchodu v evropských městech a zamysleli se nad tím, co by chtěli v Liberci zlepšit a co by mohlo být přínosem pro rozvoj maloobchodu ve městě. Dnešní zákazníci vyžadují mnohem bohatší nabídku, než tomu bylo dříve. Zajímají se například také více o původ zboží. Globálním fenoménem je internetový obchod a sociální sítě. To vše má vliv na udržení a rozvoj maloobchodu.

„Společně vytváříme plán, jak naše město oživit na úrovni maloobchodu, jak přivést obyvatele Liberce opět do centra města,“ shrnula Lucie Noswitz cíl projektu, do kterého se Liberec připojil na konci roku 2015 a který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje programu URBACT III.

Zástupci města seznámili podnikatele se zkušenostmi z jiných evropských měst, například ze španělské Igualady, kterou v červnu navštívili, nebo z nizozemského města Hoogeven. „Tato města už reagují na změny v trendech. My jsme pozadu. Teprve definujeme problémy,“ doplnila Lucie Noswitz. Zahraniční města mají dobré zkušenosti s konáním nejrůznějších společenských akcí, do kterých se za podpory místních samospráv zapojují obchodníci. Může se jednat o trhy, festivaly a další akce, jako je třeba běh městem, spojené s vystoupením umělců a zapojením místních podnikatelů. „V Igualadě dvakrát do roka otevírají v bývalé továrně tržnici, kde své zboží nabízejí jak lokální prodejci, tak i velké značky. Do toho vystupují kapely a různí umělci,“ popsala Lucie Noswitz.

Více informací o světových trendech z maloobchodě se dozvíte v tomto videu


Inspiraci mohou liberečtí obchodníci načerpat v evropských městech, kam budou v rámci projektu RetaiLink podniknuty cesty. V říjnu to bude chorvatský Šibenik a v příštím roce například maďarský Pécs nebo Romans ve Francii.

 

 

 

Nastavení cookies