14.03.2018
Karel Horník

Liberec prezentoval návrh plánu revitalizace maloobchodu na mezinárodním setkání

Projekt RetaiLink uspořádal v únoru mezinárodní setkání v italském městě Fermo, kterého se zúčastnili i zástupci Liberce.

Setkání umožnilo intenzivní a inspirativní přenos znalostí a zkušeností mezi evropskými středně velkými městy.
 
Zajímavou ukázku oživení centra města a zkušenosti při jeho zavádění představil účastníkům setkání například zástupce rady cestovního ruchu italského Spoleta, který se zasadil o vytvoření modelu alternativní mobility – centrum města bez aut. Model by měl být vzorem pro pokračování tohoto trendu i v dalších italských středně velkých městech. „Ve skutečnosti má město tři parkoviště nedaleko historického centra, ze kterých jsou tři podzemní nebo nadzemní mechanizované cesty (22 pohyblivých chodníků, 14 eskalátorů a 17 vleků), které dopravují obyvatele a turisty přímo do centra města,“ sdělil Camilla Laureti.Jedním ze zásadních témat již předposledního setkání projektu se stala prezentace a způsob implementace akčních plánů. Města dostala zpětnou vazbu na práci v projektu zejména při diskuzi návrhů svých akčních plánů pro podporu maloobchodu, Liberec získal kladné ohlasy od ostatních partnerů.

Liberecké centrum se potýká s problémem vysoké fluktuace maloobchodníků, prázdných obchodů a nízké návštěvnosti spotřebitelů, proto si návrh libereckého plánu na podporu maloobchodu klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost obchodů, zatraktivnit veřejný prostor a vytvořit tak příjemné prostředí pro návštěvníky centra.

„Při dopracování akčního plánu zahrneme do spolupráce místní maloobchodníky, Krajskou hospodářskou komoru, odpovědné odbory Magistrátu města a také Technickou univerzitu v Liberci. Dalším krokem bude jeho představení zástupcům politických stran, které se uskuteční na přelomu března a dubna,“ uvedla Lucie Noswitz, manažerka projektu.

 

Nastavení cookies