31.01.2018
Karel Horník

Města projektu RetaiLink získají zpětnou vazbu na plány revitalizace maloobchodu od 9 evropských měst

Partneři projektu RetaiLink chystají další setkání, při kterém partnerská města vzájemně představí a zhodnotí své strategické plány a definují způsoby možnosti financování realizace.


Během posledních dvou let se města zapojila do procesu odhalení potřeb zákazníků maloobchodu a vypracovala komplexní plán opatření, který pozitivně ovlivní maloobchodní nabídku, městský prostor, mobilitu na území města, regulaci a značku či marketingové postavení města. Město Liberec zapojilo do projektu místní maloobchodníky a vytvořilo pracovní skupinu, která se svými podněty po dva roky podílela na tvorbě akčního plánu. Spolu s jejími zástupci se zúčastnila řady mezinárodních setkání, na kterých postupně načerpali inspiraci a díky ní se utvořila společná vize a představa o tom, co je třeba změnit k posílení maloobchodu v centru Liberce.

Ve dnech 7. a 8. února se město Liberec zúčastní v italském Fermo klíčového nadnárodního setkání sítě RetaiLink, ve kterém spolupracuje 10 evropských měst na revitalizaci maloobchodu středně velkých měst. Projekt RetaiLink nyní vstupuje do své poslední fáze, kdy se zaměří hlavně na způsob, jak akční plány vypracované partnerskými městy přivést k životu a naplnit jejich aktivity. Geografická a kulturní rozmanitost měst projektu, ve kterém mají své zastoupení města ze Španělska, Velké Británie, Nizozemska, Francie, Chorvatska, Rumunska, Itálie nebo Maďarska, přináší zajímavou a velmi inspirující výměnu zkušeností a perspektiv pohledu na lokální problémy maloobchodu.

Jak přivést k životu a financovat akční plány?

Dalším krokem po vytvoření dobrého plánu je jeho implementace a právě k tomuto tématu chystá projekt RetaiLink zajímavý program nadcházejícího setkání. Prvním bodem bude konference odborníka URBACT, Manuela Torresana nazvaná "Přetváření maloobchodu ve středně velkém městě, několik lekcí čerpaných ze zkušenosti", která se bude zabývat možností financování prostřednictvím programů a fondů EU. Torresan je architekt a urbanista z Ústavu plánování, designu a architektury na univerzitě Sapienza (Řím), který ze zabývá udržitelným integrovaným rozvojem měst a také rozvojem místního hospodářství.
(více o expertovi naleznete zde: http://urbact.eu/torresan)

Na toto téma naváže s prezentací: „Alternativní zdroje financování“ Daniel Garnier, který je koordinátorem projektu britského města Basingstoke. Odpoledne se skupina bude věnovat vzdělávacímu semináři vedeným pracovníky sekretariátu URBACT na téma "Jak financovat Váš integrovaný akční plán - strategii rozvoje", který nabídne zevrubný přehled o možnostech financování, bude průvodcem na cestě „od aktivit k finančním zdrojům“ a poskytne náměty a doporučení, jak rozvíjet strategii získávání zdrojů a související analýzu rizik.

Partneři projektu RetaiLink se také dozví o zkušenostech s implementací maloobchodního revitalizačního plánu v jiných městech a to díky účasti pozvaného města Spoleta (region Umbria, Itálie). Camilla Laureti, zastupující radu cestovního ruchu města Spoleta, bude sdílet celý postup a zkušenosti, které při implementaci plánu jako středně velké město získalo.

Dva dny intenzivního vzdělávání, šíření zkušeností a případů dobré praxe, které v závěru příprav akčního plánu město Liberec načerpá pro oživení maloobchodní nabídky v centru města.

Nastavení cookies