24.08.2022
Ing. Zuzana Wünšová

Rozběhla se opatření k řešení úspor energií

Prvním krokem je zvolit správnou metodu k dosažení úspor u 38 objektů v majetku města.

Dne 23. 8. 2022 bylo zahájeno plnění smlouvy s Národní rozvojovou bankou, která poskytla 90% finančních prostředků statutárnímu městu Liberec v rámci projektu ELENA. Vítězem minitendru se stala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, která bude zpracovávat analýzu vhodnosti metody EPC (energetických služeb se zaručeným výsledkem) u 38 objektů ve vlastnictví města, případně potřebnost zateplení některých vybraných objektů.

Na úvodním setkání s náměstkyní primátora Ing. Radkou Kotasovou Loučkovou byl představen vítěz a nastaven harmonogram prací. 
„Veškeré kroky povedou k úsporám nákladů na energie a k omezení produkce CO2 u vybraných objektů. Teď se dostáváme k podrobnému mapování dat, se kterým by nám mohlo pomoci nové oddělení Energetické koncepce. Vzhledem ke krátkému času, který pro sběr dat a jejich následné vyhodnocení máme, je jeho zřízení velmi důležité“, uvedla RLK.

Po zpracování úvodní analýzy bude jasné, jak velký balík jednotlivých budov bude doporučen radě města jako vhodný pro metodu EPC či kombinaci opatření, zahrnujících i zateplení budov, fotovoltaiku na střechách a zelená opatření, jako je nakládání s dešťovými vodami, zelené střechy atd. Následovat bude veřejná zakázka na ESCO firmu, která bude doporučená opatření realizovat.


Foto: zdroj Pixabay
 

Nastavení cookies