ELENA


Projekt ELENA (European Local ENergy Assistance)

Cílem projektu je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. Program ELENA je financován z programu HORIZONT 2020 spravovaného Evropskou investiční bankou a finanční prostředky na poradenství poskytuje Národní rozvojová banka ve výši 90%. SML uhradí svůj 10% podíl (tj. 10% z hodnoty minitendru).

Podpora pokryje náklady na:
1.    úvodní technické poradenství
2.    kompletní pomoc při přípravě EPC projektu a posouzení objektů (zpracování analýzy vhodnosti využití metody EPC)
3.    asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele  EPC (ESCO).
4.    přípravu povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu

Aktuality

10.10.2023

Město pokračuje v plnění plánu ke snižování CO2 v rámci projektu ELENA

V průběhu měsíce září rada města odsouhlasila zadávací dokumentace pro dvě části projektu EPC „Energetické úspory metodou EPC pro statutární město Liberec".
 
24.08.2022

Rozběhla se opatření k řešení úspor energií

Prvním krokem je zvolit správnou metodu k dosažení úspor u 38 objektů v majetku města.
 

Harmonogram projektu:
08/2022          proběhne úvodní technické poradenství s vítězem minitendru
09–10/2022   předání podkladů pro zpracování analýzy vhodnosti využití metody EPC ze strany SML
1103/2023   zpracování analýzy poradenskou firmou
04–05/2023   příprava zadávací dokumentace na vysoutěžení ESCO firmy
06–08/2023   veřejná zakázka na ESCO firmu
09/2023          zahájení plnění smlouvy na EPC


Foto: zdroj Pixabay

Nastavení cookies