Terminál a parkovací dům

 

Projekt:   Terminál a parkovací dům

Program: Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (integrované projekty IPRÚ)

Cíle projektu: Realizace stavby Terminálu u autobusového nádraží včetně parkovacího domu a zázemí pro autobusové nádraží, vytvoří podmínky pro pohodlné odbavení cestujících, které bude realizováno s komfortem oprávněně požadovaným cestujícími. Dále bude zvýšena kapacita parkoviště na cca 225 parkovacích míst. Výstavbou terminálu bude poskytnuto i kapacitně odpovídající a moderní zázemí pro pracovníky autobusové dopravy.

 
Období přípravy projektu: 1.12.2016 - 31.5.2018
Realizace projektu: 31.5.2018 - 31.12.2019
Předpokládané výdaje projektu: 125 000 000 Kč bez DPH 

85 % dotace z EU
10 % spoluúčast SML
5 % ze státního rozpočtu


Aktuální stav projektu:

10/2017 Zpracování projektové dokumentace DUR, DSP a DPS
09/2017 Uzavření smluv s dodavatelem projekčních a inženýrských prací DUR, DSP, DPS a autorského dozoru.
07/2017 Vyhodnocení veřejné zakázky.
05/2017 Vypsání otevřeného řízení veřejné zakázky na dodávku a služby s názvem "Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí - projekční a inženýrské práce DUR, DSP, DPS a autorský dozor".
04/2017 Schválení architektonického návrhu dle č. usnesení 337/2017 ze dne 18.4.2017; příprava zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací.
03/2017 Zrušení výběrového řízení projektu "Terminál a parkovací dům" (1.3.2017); uzavření smluv s šesti vybranými zpracovateli architektonických návrhů.
02/2017 V přípravě; Byla vypsána výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům - ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH".


Aktuality

 

25.04.2017

Terminál vznikne podle návrhu Petra Stolína

Jeden z hlavních projektů města v rámci IPRÚ bude vznikat na základě návrhu architekta Petra Stolína. Hodnotící komise vybírala z celkem šesti návrhů libereckých architektonických kanceláří. Navržené pořadí následně schválila i rada města.
 
03.03.2017

V zakázce na terminál bude pokračovat šest architektů

Městu Liberec se přes velkou snahu nepodařilo s Českou komorou architektů (ČKA) dojednat oboustranně přijatelné podmínky pro pokračování architektonické soutěže na nový parkovací dům a odbavovací halu u nádraží ČSAD.
 
14.02.2017

Otevřená soutěž na terminál budí zájem architektů

Město Liberec mění přístup k architektonickým soutěžím a po dlouhých letech začíná s vyhlašováním otevřených transparentních zakázek. První z nich je veřejná zakázka malého rozsahu na architektonický návrh k plánované výstavbě terminálu a parkovacího domu u nádraží ČSAD. V rámci vypsané soutěže proběhlo v úterý 14. února v budově URANu první setkání se zástupci oslovených architektonických kanceláří.
 


Kontaktní osoba:

Mgr. Barbara Steinzová
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Email: steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 508

Nastavení cookies