SUMP – Plán udržitelné městské mobility

   

 

Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021–2030 (SUMP)

www.chytrenacestu.czO projektu:

 

Základní informace:

Období realizace přípravy dokumentu: 03/2019–10/2021

Celkové výdaje projektu: 5 300 000 Kč

Projekt je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Strategické dokumenty města Liberec (Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010106)

Plán  udržitelné městské mobility je střednědobý strategický dokument, jehož cílem je zlepšit životní úroveň lidí ve městech tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost (kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (hluk, znečištění).

Dokument zahrnuje všechny druhy dopravy s tím, že preferenci při dopravním plánování mají udržitelné formy dopravy, tedy veřejná doprava, chůze a jízda na kole.

Projekt navazuje tematicky a svými aktivitami na SUMF s tím, že se zaměřuje na všechny druhy dopravy, zatímco SUMF byl orientovaný pouze na veřejnou a cyklo dopravu. 
Existence tohoto dokumentu bude podmínkou čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.

SUMP je tvořen pro území, které obsluhuje společná síť MHD, což jsou katastrální území statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou a obcí: Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Kryštofovo údolí, Stráž nad Nisou, Šimonovice.

Cíle:

 • Schválit prováděcí dokument střednědobé strategie – akční plán pro oblast udržitelné dopravy
 • Zlepšit mobilitu a dostupnost města pro všechny skupiny obyvatel
 • Zvýšit bezpečnost a zdraví obyvatel
 • Zlepšit efektivitu dopravy a ulehčit stávající infrastruktuře
 • Zvýšit efektivitu přepravy osob a zboží, snižovat dělbu přepravní práce individuální dopravy
 • Snížit spotřebu energie, znečištění ovzduší, hladinu hluku a vibrací
 • Přispět k zatraktivnění a zvýšení kvality veřejného prostoru.

 

Výstupy projektu jsou dostupné zde: https://www.liberec.cz/sump/

 


Aktuality

Plán udržitelné městské mobility byl představen zastupitelstvu města

V rámci semináře pro zastupitele města byl dne 15. září představen aktuální stav dvou strategických dokumentů, Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+ a Plánu udržitelné městské mobility 2021 - 2030.
 
23.08.2021

Plán udržitelné městské mobility byl dokončen

Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou, který je platný do roku 2030, byl v červnu 2021 dokončen a dne 17. srpna 2021 předložen Radě města.
 
01.04.2021

Plán udržitelné městské mobility prošel druhým veřejným projednáním

Návrhová část Plánu udržitelné městské mobility pro území měst Liberec a Jablonec nad Nisou prošla veřejným projednáním. Vzhledem k vládním opatřením projednání proběhlo online formou.
 
Předchozí
1

 

Aktivity:

 • Vytvoření Komunikační strategie projektu (definuje zapojení veřejnosti, cílových skupin a hlavních aktérů v dopravě do projektu)
 • Sociodopravní průzkum (průzkum dopravního chování na řešeném území)
 • Plán rozvoje veřejné dopravy 
 • Plán rozvoje individuální automobilové dopravy
 • Plán rozvoje dopravy v klidu
 • Plán rozvoje pěší a cyklistické dopravy
 • Dopravní model (vytvořený pro dva horizonty – stávající stav a výhledové období 2030)
 • SEA (hodnocení vlivu strategického záměru na životní prostředí)

 

Organizační struktura:

 • Řídící skupina
 • Projektový tým
 • Pracovní skupiny
 • Klíčoví účastníci 


Kontakty:

Mgr. Barbara Steinzová - manažerka projektu
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Email: steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 508

Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D.
manažer oddělení rozvojové koncepce
Email: tvrdikova.pavlina@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 579

Nastavení cookies