Měřič hluku

K běžným činnostem Městské policie Liberec patří výjezdy k rušení nočního klidu, popř. obtěžování hlukem. V zájmu nestrannosti a zachování objektivity při řešení těchto incidentů používají strážníci měřič hluku. Díky tomuto zařízení mohou strážníci rychle vyhodnotit oprávněnost oznámení a posoudit míru protiprávního jednání.


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 02.12.2022 20:50

Nastavení cookies