Sportovní fond

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 8/2024 ze dne 25. 1. 2024 programy 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže a 6.4 Podpora v oblasti zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení k předkládání žádostí o dotace pro rok 2024 se lhůtou pro podávání žádostí od 4. 3. 2024, 8:00 hodin do 20. 3. 2024.

 

Čas vyhrazený pro telefonické konzultace:

pondělí a středa v čase 15:00 - 16:30 hodin

úterý a čtvrtek v čase  8:00 - 9:00 hodin

 

Vyhlášení sportovního fondu 2024

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů statutárního města Liberec probíhá přes informační systém GRANTYS.

Manuál k systému Grantys

Použití znaku nebo loga města pro označování akcí podpořených Sportovním fondem města – příslušné elektronické formuláře naleznete na Portálu občana.
 

 

Žádosti hodnotí Výbor pro sport

 

Povinné přílohy k žádosti (vše kompletně dostupné a k vyplnění v Grantysu)

Plán činnosti výchovy dětí a mládeže - program 6.1

Doložení počtu dětí a mládeže pravidelně sportujících v organizaci - program 6.1

Seznam sportujících dětí a mládeže do 19 let, resp. do 23 let u handicapovaných sportovců - program 6.1

 

Dokumenty požadované k uzavření smlouvy

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - program 6.4

Čestné prohlášení dle statutu Dotačního fondu - bezdlužnost - Sportovní fond 2024

 

Formulář vyúčtování - Sportovní fond 2024

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec

 

Nastavení cookies