Co dělat, když....

Základní rady, jak se vyhnout předváděcím akcím a co dělat, pokud se jich účastníte

Důrazně doporučujeme na organizované akce vůbec nechodit a nepodepisovat nevýhodné smlouvy na nepotřebné zboží a služby! Některé podnikatelské subjekty totiž záměrně obcházejí či vědomě porušují povinnosti pořadatelů předváděcích prodejních akcí a dopouštějí se manipulativního, klamavého a nátlakového jednání.


Co mám dělat, když ...

 

 1. ...dostanu pozvánku na organizovanou akci ve formě letáku nebo osobní pozvánky?

 

Předejte leták nebo osobní pozvánku preventistům Městské policie Liberec, nebo inspektorátu České obchodní inspekce (!), jehož pracovníci zkontrolují, zda je akce nahlášená v souladu se zákonem, zda leták či osobní pozvánka obsahuje všechny zákonem dané náležitosti a zda se nejedná o problémovou firmu. ČOI může poslat inspektory na předváděcí akci a provést kontrolu. Pokud pozvánka přišla přímo na konkrétní jméno a adresu, pak jste zřejmě někdy v minulosti předali své osobní údaje a jste vedeni v počítačové databázi. Osobní údaje jsou sbírány pod různými záminkami (např. při návštěvě organizované akce, výhra, slevové poukazy, ale i pouhým Vaším souhlasem s využíváním dat pro propagační účely). Tento sběr osobních dat nemusí být v přímé souvislosti s organizovanou akcí. Neposkytujte osobní údaje, pokud to není nutné, předejdete tak jejich zneužití.

 

 1. ...dostanu pozvánku na organizovanou akci telefonem?

 

Ukončete telefonický hovor co nejdříve a na danou akci nechoďte! Telefonní hovor často začíná sdělením o výhře, kterou si máte osobně vyzvednout, předáním dárku, často je spojena se sběrem osobních dat (vašich i dalších příbuzných či známých), někdy je zneužito i jméno firmy, která například prodává léky, často se používá slovní obrat „nejedná se o předváděcí akci“ či „nejsme ti šmejdi“. Je třeba si uvědomit, že zázraky v podobě výher či dárků bez osobního přičinění se v životě nekonají.

 

 1. ...se stanu účastníkem předváděcí akce?

 

Nenechte se vtáhnout do velkého divadelního představení předváděného prodejcem, jehož jediným cílem je prodat vám zboží či služby. Pamatujte a 

 • nedávejte z ruky osobní doklady,
 • chtějte znát prodávajícího (adresu, kontakty),
 • požadujte veškeré informace o výrobcích, včetně návodů v českém jazyce,
 • nenechte se odradit od přečtení celé smlouvy,
 • zkontrolujte si skutečnou cenu uvedenou ve smlouvě,
 • smlouva je dvoustranný akt – nemáte žádnou povinnost ji podepsat,
 • z akce můžete kdykoli svobodně odejít a nikdo vás zde nesmí držet,
 • při pocitu ohrožení volejte 156 (městská policie), nebo 158 (republiková policie) - tato telefonní čísla jsou i z mobilního telefonu bezplatná!

 

Pokud po vás prodejce požaduje na místě uhradit cenu (zálohu) zboží, jedná protizákonně. Prodejce nesmí požadovat uhrazení ceny před uplynutím lhůty 7 dnů od uzavření smlouvy. Případ nahlaste bezodkladně České obchodní inspekci!

 

 1. ...se stanu obětí předváděcí akce?

 

Do 14 dní můžete bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Použijte níže uvedený vzorový formulář a odešlete jej na adresu prodejce. Pokud nemáte jistotu, že postupujete správně, využijte služeb občanských poraden - sekce Důležité kontakty.

 

Vzorový formulář s nápovědou. KE STAŽENÍ
Vzorový formulář čistý. KE STAŽENÍ
Poučení o právu odstoupit od smlouvy. KE STAŽENÍ


 

 

 

 

Základní práva spotřebitele 

Právo na úplné, srozumitelné a pravdivé informace - 

 • o předváděcí akci, pořadateli a prodávajícím
 • o výrobku a jeho vlastnostech
 • o způsobu užití a funkci výrobků
 • o ceně a způsobu platby
 • o odstoupení od smlouvy
 • o podmínkách uplatnění reklamace

Právo volby smlouvu uzavřít či nikoliv.

Právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů – bez udání důvodu a bez sankce (netýká se kamenných prodejen).

Právo na vrácení peněz do 14 dnů.

Prodejce nesmí na organizované akci požadovat uhrazení ceny (zálohy) na místě, nesmí ani požadovat uhrazení ceny před uplynutím lhůty 7 dnů od uzavření smlouvy.

 

 

Důležitá legislativa

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. KE STAŽENÍ

Zákon č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci. KE STAŽENÍ

Nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy. KE STAŽENÍ

 

 

Nastavení cookies