Odbor dopravních staveb

Ing. Tomáš Kubica

specialista odboru kancelář primátora
pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru dopravních staveb
Tel.: 48 524 3468
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 211a

Odbor dopravních staveb

Sídlo: budova S TOWER, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec (hlavní vchod 5. p.)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 465

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Látová Renáta referent odboru dopravních staveb Dr. Milady Horákové 580/7 5.28 48 524 3465

Oddělení investic

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Fabiánová Angelika referent oddělení investic Dr. Milady Horákové 580/7 5.22 48 524 3443
Mgr. Hackelová Karla referent oddělení investic Dr. Milady Horákové 580/7 5.22 48 524 3469
Růžičková Kristýna referent oddělení investic Komplexní činnost při zajišťování oprav či výstavby nových částí komunikací vč. přípravy a koordinace realizační etapy sdružených stavebních akcí s vlastníky a správci inženýrských sítí; koordinace při rozšiřování a rekonstrukcích veřejného osvětlení s o Dr. Milady Horákové 580/7 5.22 48 524 3460

Oddělení spolupráce s developery

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Loučková Kotasová Radka vedoucí oddělení spolupráce s developery Zásady spolupráce s developery, tj. Smlouvy o spolupráci, Memoranda o spolupráci; Správa fondu veřejné infrastruktury; Komunikace a jednání s investory; Kontrola věcného plnění závazku investorů a města prostřednictvím plnění smluv Dr. Milady Horákové 580/7 5.29 48 524 3467
Ing. Svobodová Ida referent oddělení spolupráce s developery Dr. Milady Horákové 580/7 5.29 48 524 3464
Železná Martina referent oddělení spolupráce s developery Dr. Milady Horákové 580/7 5.29 48 524 3464

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

 

 

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies