Zimní údržba

Technické služby mají dva dispečinky zimní údržby, kam se můžete v případě potřeby obracet. Koordinují 71 řidičů a 26 pracovníků na ruční úklid sněhu, dále 21 sypačů s radlicemi, 13 malotraktorů s radlicemi a dalších 20 nejrůznějších nakladačů a vozidel.

V zimním období udržují Technické služby města Liberec více než 407 km silnic, 165 km chodníků, 65 000 m2 parkovišť, 12 000 m2 veřejných prostranství, čistí 3532 schodů, 345 zastávek MHD a 322 přechodů pro chodce, které jsou ve vlastnictví města Liberce.

Úklid města se v zimních měsících řídí takzvaným operačním plánem, který každoročně sestavuje magistrát ve spolupráci s TSML a schvaluje jej rada města. Plán obsahuje seznam jednotlivých tras úklidu vozovek, technologii zimní údržby a pořadí důležitosti komunikací, dle které musí být zabezpečena sjízdnost komunikací. Tento plán se pravidelně v rámci možností rozšiřuje na základě nově vzniklých komunikacích a dle požadavků občanů města.

V případě dotazů ke komunikacím uvedeným v Operačním plánu zimní údržby kontaktujte Technické služby města Liberce a.s., které zimní údržbu komunikací provádějí.

Telefonní kontakty na dispečink zimní údržby Technických služeb města Liberce a.s.

Dispečink č. 1 - 604 295 474

 1. údržba vozovek I. a II. kategorie

 2. údržba otoček autobusových linek

 3. údržba městských schodišť

 4. údržba městských parkovišť

 5. údržba zastávek MHD

 6. nutný odvoz sněhu z centra města

 7. začišťování křižovatek ve městě

 8. údržba komunikací v objektu TSML a.s.

 9. provoz deponie posypových materiálů

 10. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů

 11. po splnění úkolů zimní údržby úseku č. 1

 12. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 2

 

Dispečink č. 2 - 604 295 429

 1. údržba vozovek III. kategorie

 2. údržba chodníků I. a II. kategorie

 3. údržba značených přechodů

 4. údržba veřejných prostranství

 5. uvolňování dešťových vpustí od sněhu

 6. odvoz sněhu z mostů

 7. odvoz sněhu z města při vyhlášené kalamitě

 8. provoz složiště sněhu

 9. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů

 10. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 1

 

Časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací:

Pořadí komunikací:            Limit daný vyhláškou:        Limit daný plánem:

I. pořadí důležitosti            Do 4 hodin                          Do 2 hodin

II. pořadí důležitosti           Do 12 hodin                        Do 6 hodin

III. pořadí důležitosti          Do 48 hodin                        Do 24 hodin

Časové lhůty pro zmírňování závad na chodnících, schodištích, veřejných prostranství, parkovištích:

 • chodníky I. kat. důležitosti  do 6 hodin po spadu sněhu
 • chodníky II. kat. důležitosti  do 12 hodin po spadu sněhu
 • schody do 12 hodin po spadu sněhu
 • parkoviště do 24 hodin po spadu sněhu
 • veřejná prostranství Program A do 6 hodin po spadu sněhu
 • Program B do 12 hodin po spadu sněhu
 • přechody do 12 hodin po spadu sněhu
 • zastávky MHD do 12 až 24 hodin po spadu sněhu (dle důležitosti)

Časové limity pro dokončení zimní údržby na komunikacích jsou dané zákonem o pozemních komunikacích, ale v Liberci jsou stanoveny limity o polovinu kratší, tj. např. nejdůležitější silnice upravujeme už do 2 hodin po spadu sněhu. Časový limit běží od chvíle, kdy přestane padat sníh či mrznoucí déšť.

Které silnice a chodníky jsou v zimním období uklízeny jsou k dohledání v mapových podkladech města Liberce s vyznačením údržby komunikací a chodníků: http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=1

Nastavení cookies