Oddělení kurátorské činnosti

Mgr. Eva Nováková, DiS.

vedoucí oddělení kurátorské činnosti
Tel.: 48 524 4936
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 4.31

Oddělení kurátorské činnosti

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn
Doručovací adresa: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 244 935

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Bozděchová Miluše odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.28 48 524 4832
Mgr. Dvořáková Kristýna odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.28 48 524 4807
Bc. Hess Kratochvílová Tereza odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.22 48 524 4826
Bc. Kořínková Denisa odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.21 48 524 4827
Bc. Leszkovenová Klára odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.20 48 524 4826
Bc. Mikulková Simona odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.21 48 524 4874
Bc. Pleslová Eva odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.23 48 524 4835
Mgr. Severýnová Ivana odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.29 48 524 4829
Mgr. Trejbalová Hana odborný sociální pracovník agenda CAN Dr. Milady Horákové 580/7 4.24 48 524 4833
Bc. Volná Veronika odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.23 48 524 4843
Zralá Alena, DiS. odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 4.24 48 524 4915

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení kurátorské činnosti:

 • spolupracuje s nezletilými dětmi, které mají výchovné problémy, dopustily se přestupku, nebo páchají trestnou činnost
 • jako opatrovník tyto nezletilé zastupuje v soudních a správních řízeních

 • pracuje s dětmi, u kterých se objevily výchovné problémy, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí; s  dětmi, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; s dětmi, které spáchaly trestný čin a s dětmi mladšími patnácti let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • navštěvuje dítě a jeho rodinu v obydlí a zjišťuje v bydlišti, škole, zdravotnickém zařízení sociální podmínky dítěte a péči rodičů o ně;
 • účastní se jednání soudu pro mládež, dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, poskytuje soudu zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech těchto dětí;
 • účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvým, spolupracuje s věznicemi a státním zastupitelstvím, probační a mediační službou;
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a  vzdělávání dítěte, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky, kurzy a soustředění;
 • podává soudu návrhy a podněty zejména na předběžná opatření (a účastní se jeho realizace), stanovení dohledu, nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění z ochranné výchovy, prodloužení ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení;
 • podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o  výchovném opatření; nejméně jednou za 3 měsíce navštěvuje děti, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, a vydává souhlas s jejich pobytem mimo zařízení;
 • nejméně jednou za 3 měsíce navštěvuje rodiče dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova;
 • účastní se ústních jednání o přestupku, je-li obviněným mladistvý;
 • navštěvuje děti ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody;
 • vykonává další činnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies