16.09.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 18. 9. - 24. 9. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Zahájím seminář pro ředitele a ředitelky MŠ, který pořádáme v Krajské vědecké knihovně (PO 9.00).

Zavítám na tzv. Živou knihovnu, kterou v rámci kariérového poradenství pořádá v IQ Landii Svaz průmyslu a dopravy (PO od 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí nového školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování atd.). 

Zúčastním se společného jednání rad města a kraje, kde budeme mj. jednat o převodu areálu v Zeyerově ulici a libereckého zámku či o střednědobém rozvoji vzdělávání na území města (ST od 8.00).

S kolegyní Martinou Teplou budeme diskutovat o společných tématech (ST 11.00).

Potkám se s majitelem Doctriny Jiřím Zeronikem, abychom diskutovali o rozvojových záměrech jeho školských zařízení na území města (ST 14.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (mj. příprava školení pro metodiky prevence), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na novém webovém školském rozcestníku atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o podzimních kulturních akcích, plánovaných výstavách v Malé výstavní síni či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893), pro něž máme připraveno hned několik aktivit.

S Pavlínou Sacherovou budeme diskutovat některá témata v cestovním ruchu (ST 14.30).

S Olgou Škochovou a kolegy z kultury a KAMu budeme dále diskutovat o budoucí náplni kulturně kreativního centra Linserka (PÁ od 11.30).

 

Ostatní aktivity

Zasedá zastupitelský klub SLK (PO 16.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Výjezdní zasedání vedení města do Janova Dolu a Dolního Hanychova (ČT od 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Vítání občánků (PÁ od 9.30).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám řadu materiálů se školskou problematikou a mj. také návrh dotace pro KVK.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (11. 9. - 18. 9. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

N. Vojtíšková (Svaz průmyslu) - Živá knihovna

V. Kopalová (komunitní škola Kateřinky) - podpora města

H. Červenková (Podkrkonošský symf. orchestr) - představení a budoucnost

Nastavení cookies