30.09.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 2. 10. - 8. 10. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí nového školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování, nový webový rozcestník atd.). Budeme probírat i materiály do nejbližší rady města (10/10).

Znovu navštívím liberecký Dětský diagnostický ústav, tentokrát tréninkový byt pro klienty v Ruprechticích (ÚT 13.00).

Na radnici přivítám skupinu studentů - budoucích historiků z Drážďan a Krakowa a provedu je reprezentačními prostory (ST 13.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám škol, tentokrát to budou další mateřské školy, jichž máme v Liberci celkem 31 (ČT od 9.00). 

Zúčastním se odborného semináře pro ředitelky a ředitele základních škol na téma revizí RVP (ČT 13.00, Smržovka).

S kolegou náměstkem Janem Hruškou a koordinátorem městského žákovského parlamentu Martinem Fišerem budeme diskutovat o větším zapojení žáků a mladých lidí do správy věcí veřejných (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (mj. příprava školení pro metodiky prevence), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na novém webovém školském rozcestníku atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o podzimních kulturních akcích, plánovaných výstavách v Malé výstavní síni či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893), pro něž máme připraveno hned několik aktivit - tou nejbližší budou nevšední prohlídky radnice se skupinou V.O.R.E.L. - 3/10 od 18.00, následovat bude odborná přednáška o výstavbě a vyýtvarném pojetí budovy radnice 31/10 od 17.00 v KVK Liberec. Budeme ladit i materiály do nejbližší rady města (10/10).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO a ST 9.00 - 11.30).

Veřejné fórum (ST 17.00).

Koncert pro stromy (ČT 16.30, Park Jiřiny a Milana Uherkových).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (25. 9. - 1. 10. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. H. Vojtková (FO) - spolupráce s městem

V. Pecka (EDUCA QUALITY) - projekty ve školské oblasti

Nastavení cookies