21.10.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 23. 10. - 29. 10. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí nového školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování, nový webový rozcestník atd.).

Zúčastním se zasedání školské rady na ZŠ Lesní, jíž jsem členem (PO 15.00).

Sejdu se s Janou Sommerovou, abychom probrali jeden z environmentálních projektů pro naše mateřské školy (ÚT 9.00).

S ředitelkami obou našich divadel budu diskutovat o aktualitách z provozu a také rozpočtu na rok 2024 (ST 13.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám škol, tentokrát to budou další mateřské školy, jichž máme v Liberci celkem 31 (ČT od 9.00). 

S kolegy z odboru KAM budeme probírat budoucí provoz kulturně kreativního centra Linserka (ČT 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (mj. příprava školení pro metodiky prevence), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na novém webovém školském rozcestníku atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o podzimních kulturních akcích, adventních trzích, plánovaných výstavách v Malé výstavní síni v roce 2024 či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893), pro něž máme připraveno hned několik aktivit - tou nejbližší bude odborná přednáška Jaroslava Zemana o výstavbě a výtvarném pojetí budovy radnice 31/10 od 18.00 v KVK Liberec.

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch, kde budeme mj. diskutovat o návrzích na čestné občanství a medaili města pro rok 2024 (PO od 15.15).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO a ST 9.00 - 11.30).

Zasedá klub SLK (PO od 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO od 18.00).

Slavnostní shromáždění k 28. říjnu 1918 (SO 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ST od 15.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (16. 10. - 22. 10. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Mrázková (Malá výst. síň) - výstavní plán 2024

Nastavení cookies