23.09.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 25. 9. - 1. 10. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí nového školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování atd.). 

V obřadní síni slavnostně přijmu studenty spřáteleného gymnázia z německých Cách (ÚT 9.00).

Uskuteční se konkurz na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Klášterní (ÚT 10.00).

Sejdu se s Vlastimilem Peckou z EDUCA QUALITY (ST 11.00), abychom probrali možnou spolupráci ve školské oblasti.

S ředitelkami našich divadel budu na tradiční měsíční schůzce hovořit o aktualitách začínající sezóny a souvisejících provozních záležitostech (ST 13.00).

Zasedá pracovní skupina pro bezpečnost města (ST 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (mj. příprava školení pro metodiky prevence), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na novém webovém školském rozcestníku atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o podzimních kulturních akcích, plánovaných výstavách v Malé výstavní síni či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893), pro něž máme připraveno hned několik aktivit.

Zúčastním se oslav 140. výročí otevření Divadla F. X. Šaldy (ČT od 16.00).

 

Ostatní aktivity

Zasedá výbor pro kulturu (PO 15.15).

Zasedá zastupitelský klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové politických klubů (PO 18.00).

Výroční ples Divadla F. X. Šaldy (PÁ od 19.00).

 

Před schválením

Zasedá mimořádná rada města (PO od 9.00). Zasedá zastupitelstvo města (ST 15.00), kam posílám např. návrhy dotací apod.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (18. 9. - 24. 9. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Zeronik (Doctrina) - nová základní škola

P. Sacherová (FO) - marketing v cestovním ruchu

J. Němeček (Technické muzeum) - spolupráce s městem

Nastavení cookies