27.01.2024
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/28. 1. - 4. 2. 2024

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice ve 2. pololetí školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování, nový webový rozcestník atd.). Vyhodnotíme i nejnovější čísla z registru obyvatel k budoucím zápisům do základních a mateřských škol, abychom rozhodli o případné změně vyhlášky o spádových obvodech jednotlivých škol, a dokončíme přípravy na konkurzy na místa ředitelů škol, jimž v tomto roce vyprší funkční období (13 konkurzů ZŠ a 2 MŠ vyhlásíme už v únoru).

Zasedne poradní skupina primátora pro bezpečnost města, jíž jsem členem (PO 15.00).

S ředitelkou DDM Větrník Martou Kultovou probereme provozní záležitosti "domečku" (ÚT 10.30).

S kolegy z Dětského diagnostického ústavu si budu povídat o zázemí městské budovy, v níž sídlí Středisko výchovné péče Čáp (ST 14.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám našich škol (ČT od 9.00). 

Na jednání na Libereckém kraji budeme diskutovat o programu oslav 100. výročí ZUŠ Liberec, které připadne na školní rok 2024/25 (ČT 11.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2024), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na dalším zdokonalení nového školského rozcestníku www.skolyliberec.cz atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o plánovaných výstavách v Malé výstavní síni v roce 2024, stejně jako o dalších akcích v první polovině roku. Také o chystané soutěži na dodavatele velikonočních a adventních trhů.

Potkám se s vedením Technického muzea Liberec (ÚT 9.00), abychom probrali vzájemnou spolupráci na rok 2024.

Kolegové z České Lípy mi představí svůj kulturní projekt Zpívání z balkonu (ÚT 13.00).

S kolegy z Aktivního města proberu možnosti spolupráce s městem (ÚT 13.30).

Sejdu se s ředitelkami obou našich divadel, abychom diskutovali provozní záležitosti i novinky (ST 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (22. 1. - 28. 1. 2024) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

L. Rubín, A. Suchomel (FP TUL) - další ročník projektu Trenéři ve školách

O. Červinka (Elset) - vánoční trhy 2024

L. Vránová (OÚ Šimonovice) - spádová vyhláška 2024

Nastavení cookies