16.05.2016

Kdo bude řídit krajskou nemocnici

V roce 2013 se podařilo odstavit z čela Krajské nemocnice Liberec (KNL) vysloužilé politiky Jiřího Veselku a Jiřího Kittnera, dosazené bez výběrových řízení. Prosadili jsme také, aby představenstvo bylo složeno z členů výkonného vedení a z dalších osob zevnitř nemocnice, bez politických zástupců. Těm tradičně patří zastoupení ve 2/3 dozorčí rady.

 

S touto zásadou jsme přišli jako tehdejší krajská náměstkyně pro zdravotnictví a předseda dozorčí rady KNL. Vadí nám proto, že do představenstva nemocnice se v současnosti opět dostávají zástupci politických stran.

Při nedávných změnách v představenstvu byl na návrh hejtmana dosazen Pavel Marek. Byl představen jako nezávislý odborník, který bude mít na starost vyhledávání oblastí, ve kterých mohou nemocnice v kraji spolupracovat. Jde o dlouholetého manažera z oblasti sklářského průmyslu a ke zdravotnictví dosud neměl žádnou vazbu. Pozice koordinátora krajských nemocnic by dávala smysl, pokud by alespoň měl ve všech nemocnicích obdobnou funkci. To se ale nestane, v představenstvu bude pouze v KNL. O opaku jeho politické nezávislosti svědčí sociální sítě, kde se dlouhodobě prezentuje jako osobní přítel Martina Půty a podporovatel Starostů pro Liberecký kraj.

Za město Liberec byli na uvolněná místa do představenstva navrženi odborní ředitelé, kteří dosud v představenstvu scházeli (technický ředitel a ekonomická ředitelka). Bohužel se dostalo jen na jednoho z nich.

Se zastoupením externisty v představenstvu KNL v principu nemáme problém. Musel by ale být vybrán na základě výběrového řízení s konkrétními požadavky a zadáním budoucí požadované činnosti i jejího rozsahu. K tomu, bohužel, nedošlo. 

 

Nastavení cookies