14.01.2018
Pavel Chmelík

Co nás čeká pod Ještědem

Pronájem ještědského areálu ovlivní Liberec na desítky let a nepůjde jen o lyžování.

S novým rokem společnost TMR převzala Sportovní areál Ještěd. O pronájmu rozhodlo zastupitelstvo. Hlasoval jsem proti, protože v plánech TMR nevidím žádnou snahu o rovnováhu mezi lyžařským a komerčním využitím Ještědu, určeným hlavně pro přivezené návštěvníky, a přírodní a rekreační funkcí ještědského hřebenu pro obyvatele města. Celkem logicky se bude TMR prostě snažit co nejvíc vydělat. Jaké možnosti ovlivnit podobu ještědského areálu zůstaly městu?

Moc jich není. Smlouva o pronájmu je formálně uzavřena na deset let, podmínky ukončení smlouvy po deseti letech jsou ale pro Liberec nereálné. Město by muselo převzít všechny dluhy, zaplatit investice a smluvní pokutu. Výši všech těchto položek může TMR snadno ovlivnit tak, aby desetiletá lhůta byla jen teoretická. Možnost ukončit smlouvu je nejdříve po dvaceti letech. I to je ale spíš teorie.

Ve skutečnosti je tento pronájem vlastně prodej, jen bez kupní ceny. Využít možností, které smlouvy městu dávají, vyžaduje, aby stejnou linii drželo nejméně pět budoucích zastupitelstev. Ukončení pronájmu je totiž nutné ohlásit pět let předem, mezitím se vymění zastupitelstvo, které může výpověď kdykoli stáhnout. Totéž platí při změnách územního plánu, smluvních dodatcích… Řečeno jednoduše: TMR stačí, aby dokázalo ve svůj prospěch přesvědčit kterékoli z těchto pěti budoucích zastupitelstev v jednom či několika málo hlasováních. Všechno úsilí zastupitelů za pět, deset, patnáct nebo dvacet let tím lze zvrátit.

Ve městě nám tak přibyl další aktér místní politiky s velkými penězi a svými zájmy. Právě to je důvod, proč veřejná správa nemá uzavírat podobné dlouhodobé smlouvy s nejasným koncem, a je jedno, jestli se týkají Ještědu nebo něčeho jiného. 

Nastavení cookies