Obnova lesní cesty K Jezdci

 

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

 

Projekt: Obnova lesní cesty K Jezdci
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2021
Identifikační číslo projektu: 117D923002090
Cíl projektu: Oprava povodňových škod po přívalových deštích 17. – 18. 7. 2021
 
O projektu:
Fáze projektu: příprava  
Předpokládané celkové náklady projektu: 510 284,04 Kč
Předpokládaná výše dotace: 255 142,04(50 % způsobilých výdajů)
 
Harmonogram projektu: 
12/2022: příprava projektu 
01/2023: příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace
04/2024: realizace projektu

 

Popis projektu:

  • Oprava lesní cesty, kdy vlivem přívalových dešťů došlo k porušení krytu a krajnice. Součástí opravy bude i odvodnění cesty. Z povrchu cesty budou odstraněny organické nečistoty, poškozená konstrukce bude doplněna štěrkodrtí a vlastní povrch se zakalí. Součástí opravy bude i doplnění kamenných svodnic. Na základě zřizovací listiny spravuje lesní cesty v majetku STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Společnost Městské lesy Liberec, p. o. 
  • Délka úseku řešeného v rámci projektu: 395 m
  • Zpracovatel projektové dokumentace: Toinsta společnost projektantů – Günter Hanisch
  • Zhotovitel stavby: ANEGG s.r.o., IČO: 04047419

 

 

 

Kontaktní osoba:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová

vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies