Rekonstrukce kolejového lože

 

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Projekt: Rekonstrukce kolejového lože
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2021
Identifikační číslo projektu: 117D923002056
Cíl projektu: Oprava povodňových škod po přívalových deštích 17. – 18. 7. 2021
 
O projektu:
Předpokládané celkové náklady projektu: 8 832 801 Kč
Předpokládaná výše dotace: 3 997 569 Kč (50 % způsobilých výdajů)
 
Harmonogram projektu: 
09/2022: příprava projektu 
10/2022: realizace projektu
01/2023: příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace

 

Popis projektu:

  • Odstranění havarijního stavu tramvajové trati obnovou zkolabované konstrukce vozovky, respektive krytu tramvajové trati v prostoru mezi křižovatkami ulic Ještědské s ulicemi Krokova a Rovná, který nastal z důvodu vyplavení materiálu konstrukce vozovky a vzniku dutých prostor po přívalových deštích 17. – 18. 7. 2021. Odstranění souvrství vozovky, zajištění zkolabované potrubí jednotné kanalizace, provedení nového souvrství s podkladem z asfaltového betonu a ložnou a obrusnou vrstvou z litého asfaltu včetně opětovného položení kolejí. Správcem tramvajové trati na území města je na základě uzavřené Smlouvy o správě a údržbě tramvajových tratí v majetku STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
  • Délka úseku řešeného v rámci projektu: 148 m
  • Zpracovatel projektové dokumentace: Valbek, spol. s r.o., IČO: 482 66 230
  • Zhotovitel stavby: Dopravní stavby Brno, s.r.o., IČO 454 74 281

 

 

 

Kontaktní osoba:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová

vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies