Sběrný dvůr a ReUse centrum Londýnská


Projekt: Sběrný dvůr a ReUse centrum Londýnská

Program: Operační program Životní prostředí 2021-2027

Cíle projektu: 

Cílem projektu je snížit množství produkovaného odpadu a zvýšit podíl jeho materiálového využití.
Odpadové hospodářství v Liberci je omezeno dostupnými plochami pro příjem a třídění jednotlivých složek. V Liberci nyní funguje pouze jeden sběrný dvůr v Ampérově ulici, jedno sběrné místo Kovošrotu v ulici Milady Horákové a několik menších sběrných míst. Na pozemcích bývalé kompostárny bude vybudován plnohodnotný sběrný dvůr pro separaci všech obvyklých složek odpadu k dalšímu využití a zároveň ReUse centrum, které umožní nabídnout dosud funkční nábytek a jiné věci lidem, kteří o ně budou mít zájem, místo aby skončily předčasně jako odpad. Provoz areálu zajistí FCC Liberec, s.r.o.

Od záměru obnovení kompostárny se neupustilo, projektová příprava této části si ale vyžádá podstatně více času. V areálu bude pro její dostavbu ponechána dostatečná prostorová rezerva.

O projektu

Celkové náklady projektu: 40 000 000 Kč

Aktivity projektu:

•    revitalizace opuštěného areálu bývalé kompostárny
•    výstavba obslužných objektů pro sběrný dvůr 
•    pořízení technologie pro oddělený sběr a manipulaci s 10 druhy odpadu
•    vybudování a vnitřní vybavení haly pro reuse bazar

Harmonogram projektu:

05/2019–12/2022   projektová příprava
01/2022                    podání žádosti o dotaci
06/2022–05/2023   realizace stavebních prací a dodávka technologií
04/2023–06/2023   vnitřní vybavení prostor
07/2023                    ukončení projektu a zahájení provozu

 


Kontakty:

manažerka projektu
Mgr. Radka Davidová
specialista oddělení administrace projektů
email: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590
 

Nastavení cookies