Praktické rady

Nájem hrobového místa

Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu. Uzavíráme ji s provozovatelem pohřebiště, nikoli s pohřební službou.

Smlouva o nájmu musí obsahovat zejména:

- výši nájemného
- velikost hrobového místa
- výši úhrady za služby spojené s nájmem

Cena za nájem je splatná předem na celou dobu trvání nájmu, minimálně na 10 let.

 

Ukládání popela

Doporučujeme přinést neodkladně schránku s popelem k evidenci provozovatele veřejného pohřebiště. Hrobník nám urnu následně uloží do našeho hrobového místa na veřejném pohřebišti.

♦ Neoprávněné otevření hrobu může být kvalifikováno jako trestný čin a evidence uren uložených na hřbitově je zákonná povinnost.

 

Co nám pomáhá ve smutku a žalu

Období intenzivního zármutku a truchlení po smrti blízkého člověka je náročné. Smrtí náš vztah k zemřelému nekončí.

  1. Zapojte se do přípravy pohřbu
  2. Věnujte pozornost pravidelné stravě
  3. Zachovejte, pokud možno, normální režim
  4. Posuďte svůj zdravotní stav
  5. Hovořte o zemřelé osobě
  6. Dovolte si truchlit
  7. Udělejte si čas na truchlení
  8. Dovolte si zlostné pocity
  9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali
  10. Nebojte se požádat o pomoc

Nastavení cookies