Základní informace

Na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR - BESIP  zajišťuje  systematickou dopravní výchovu pro žáky základních škol Městská policie Liberec.

 

  

Dopravní výchova

  • lektor dopravní výchovy (DV) je strážníkem Městské policie Liberec
  • ročně se DV účastní více jak 1200 žáků čtvrtých tříd
  • výuka probíhá ve spolupráci s koordinátorem Krajského koordinačního pracoviště BESIP - MD pro Liberecký kraj a je zakončena zkouškou Průkaz cyklisty

 

A) teoretická výuka v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka se zaměřením na znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, povinná výbavu jízdního kola a dopravní značky

 

B) p
raktická výuka
v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka spočívající v zdě na dětském dopravním hřišti, včetně závěrečného přezkoušení znalostí (zkoušky na průkaz cyklisty)

 


Nepovinné aktivity v rámci dopravní výchovy

  • přednášky a praktické jízdy pro mateřské školky
  • dopravní a vědomostní soutěže
  • přednášky a jízdy  pro příměstské tábory
  • tréninkové jízdy při dopravních soutěžích
  • další aktivity


Krajský úřad Libereckého kraje podporuje dopravní výchovu

 

ROK 2020
Smlouva mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a městem Liberec umožnila přijetí podmínek dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v kraji. Dětské dopravní hřiště v Liberci mohlo v roce 2020 díky podpoře krajského úřadu získat dotaci ve výši až 120 tisíc korun.  Záměrem bylo nakoupit dalších 30 tabletů na výuku dopravní výchovy, kterou realizuje Městská policie Liberec. V souvislosti s pandemii COVID 19 však došlo ke změně čerpání dotace. V evidovaném školním roce došlo k více jak 75% snížení počtu žáků,  kteří se účastnili zkoušek průkaz cyklisty a tím i k ponížení částky čerpání dotace. Místo původního záměru tak město Liberec plánuje využít dotaci při výměně dlažby na schodišti v budově dětského dopravního hřiště. 


ROK 2019
Smlouva mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a městem Liberec umožnila přijetí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v kraji. Dětské dopravní hřiště v Liberci získá v roce 2019 díky podpoře krajského úřadu dotaci 120 tisíc korun. 
Dopravní výchovu realizuje Městská policie Liberec a město Liberec. V průběhu školního roku probíhá každodenní výuka mladých cyklistů a ve školním roce 2019/2020 je k závěrečné zkoušce Průkaz cyklisty přihlášeno 1500 dětí. Systematická výuka dopravní výchovy jim pomáhá orientovat se ve frekventovaném automobilovém provozu. 
Díky dotaci krajského úřadu získali lektoři dopravní výuky 30 tabletů se dvěma nabíjecími jednotkami. Dotykové technologie budou kombinovány s klasickou výukou, ve vzdělávací aplikaci na tabletech mohou žáci procvičovat právě probírané učivo. Tablety budou využívány mj. při testových otázkách při zkoušce průkaz cyklisty nebo celoroční soutěži Dopravní soutěž mladých cyklistů.


ROK 2018
Krajský úřad Libereckého kraje se dlouhodobě zapojuje do podpory dopravní výchovy. V Liberci na Dětském dopravním hřišti ji realizuje Městská policie Liberec a Statutární město Liberec. V průběhu školního roku zde probíhá každodenní výuka mladých cyklistů a více jak 1400 dětí v měsících květen a červen touží uspět u závěrečné zkoušky a získat Průkaz cyklisty.

V průběhu roku 2018 byla mezi Statutárním městem Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje uzavřena stejně jako v předchozích letech smlouva o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy. Na dopravním hřišti tak mohli přibýt pracovní listy zaměřené na dopravní výchovu, reflexní prvky na oděv, dopravní pexesa, plánovací školní kalendáře, v prostorách učeben byly odborně vyčištěny čalouněné židle, při konání dopravní soutěže mladých cyklistů byla finanční podpora využita na občerstvení a vítězové oblastního a okresního kola si díky ní odnesli sportovní batohy a lahve na kolo.

Celková výše žádosti o poskytnutí dotace na rok 2018 se vyšplhala téměř na 120.000,- Kč bez DPH.


ROK 2017
Podporu dopravní výchovy realizuje kromě města Liberec dlouhodobě i Krajský úřad Libereckého kraje. Podpora Krajského úřadu LK je realizována jako finanční dotace na aktivity související s dopravní výchovou. V roce 2016 se jednalo o částku necelých 104.000,- Kč bez DPH a byla využita na nové přilby, dopravní kužely, venkovní lavičky, opravy kol a na výměnu dveří a osvětlení v budově dopravního  hřiště. V roce 2017 byla opět mezi Statutárním městem Liberec a Krajským úřadem LK uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Na dopravním hřišti v rámci tohoto financování přibyly odměny pro všechny uchazeče o průkaz cyklisty a pro vítěze Dopravní soutěže mladých cyklistů. Na děti  čekají reflexní pásky, svítící LED ventilky nebo tématické přívěsky a v budově dopravního hřiště byla provedena obměna posledních deseti původních oken za plastová. Celková výše žádosti o poskytnutí dotace činí téměř 120.000,- Kč bez DPH.

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 16.06.2024 08:58

Nastavení cookies