GDPR

Informace o ochraně osobních údajů k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).

http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 16.06.2024 23:26

Nastavení cookies