2007-2013 - OPTP - Technická pomoc

 

Program: OPTP

Počátek realizace: 2.5.2013
Konec realizace: 30.8.2014
Finanční objem projektu: 1 395 600 CZK
Spolufinancováno z: Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

Projekt IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00327

Cílem projektu je vytvořit pracovní verzi Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou. 

Naplnění tohoto cíle bude dosaženo dokončením závazných kroků pro přípravu strategie: 

1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika

2. Analýza problémů

3. Analýza potřeb

4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území

5. Stanovení cílů a jejich prioritizace

6. Návrh konkrétních opatření

7.Zveřejnění pracovní verze Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou k připomínkám na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj.

 

Další předepsané kroky k dokončení strategie, její schválení a zveřejnění konečné verze budou podniknuty v období udržitelnosti projektu - vzhledem k významu vznikajícího dokumentu pro připravované programové období 2014-2020 tak bude učiněno bez zbytečných průtahů.

Více o přípravě IPRÚ se dozvíte zde

celkem se předpokládají náklady ve výši 1 395 600,- z nichž dotace pokryje 100% nákladů - v poměru 85% z ERDF a 15% státní rozpočet

Metodiku a další informace k operačním programům naleznete na www.strukturalni-fondy.cz

 

 

Nastavení cookies