IPRM ROP Lidové sady

Další informace o IPRM Liberec – zóna Lidové sady naleznete na oficiálních stránkách projektu: www.liberec-iprmls.cz .

Co je integrovaný plán rozvoje města (IPRM)? 

 

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí strategický dokument, který bude obsahovat cíle a směry rozvoje území města Liberce včetně seznamu projektových záměrů směřujících k  integrovanému rozvoji území s cílem získat dotaci na jejich realizaci v  rámci konkrétního operačního programu.
Cílem integrovaného plánu je vytvořit program projektů  v souladu s  připravovanými intervencemi  ze strukturálních fondů EU a zajistit maximální využití těchto prostředků pro město.

Připravené IPRM

 

Město Liberec připravilo IPRM Liberec – zóna Lidové sady, který byl předložen v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod, oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center a obsahuje projektové záměry, které je možné financovat zejména z ROP Severovýchod a dále i další projekty, které je možné financovat z jiných operačních programů v České republice, např. Operační program Životní prostředí, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a další.

Programové dokumenty

 

  • Regionální operační program Severovýchod
  • Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu Severovýchod

Programové dokumenty jsou ke stažení na stránkách řídícího orgánu: www.rada-severovychod.cz

Metodiky IPRM

 

  • Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu,  hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města
  • Vademecum pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období 2007-2013 verze 1.05 (platná k 27. 3. 2008 )

Metodiky jsou ke stažení na stránkách řídícího orgánu: www.mmr.cz

 

19.03.2012

Postup zajištění potvrzení souladu projektů s IPRM

Prohlášení o souladu projektu s IPRM bývá součástí výzvy daného operačního programu. Toto potvrzení se poskytuje v případě, že projekt je v souladu s IPRM.
 
23.11.2011

Odhalení pamětní desky - Parky Lidové sady I.

Dne 1.11.2011 byla za přítomnosti zástupců města Liberec odhalena pamětní deska k projektu Parky Lidové sady I.
 
28.03.2011

Parky v Liberci

Od 23.3.2011 budou probíhat stavební práce v parku Prokopa Holého a Sukovo náměstí.
 

Nastavení cookies