Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru 5.1 b

 

 


Projekt: 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006785

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

O projektu

Předpokládané celkové náklady projektu: 9 112 407  Kč
Předpokládané uznatelné náklady projektu: 9 090 627 

30% Příspěvek příjemce podpory (2 727 188,1 Kč)
70% Dotace EU (6 363 438,90 Kč)

Cíl dílčího projektu: Stavební úpravy budovy vedoucí ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností – zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie spočívající v řešení a instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla místností učeben. 


Aktivity projektu:
•    vybudování odborných učeben, zateplení budov, rekonstrukce elektroinstalace, výměna zdroje tepla 
•    vybavení odborných učeben
•    vybudování odborných kabinetů vč. zázemí (sklady, technická místnost)
•    zajištění bezbariérovosti

Harmonogram projektu: 
07/2018  zahájení realizace projektu
09/2019  ukončení realizace projektu

 


Kontakty:
manažerka projektu

Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Email: maturova.michaela@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 577
 

 

 

Dokumenty

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Nastavení cookies