Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová


Cíl projektu: Zvýšení kvality základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. V rámci projektu budou vybudovány a modernizovány odborné učebny, nad dva pavilony bude vybudována nástavba, bude zajištěn bezbariérový vstup do školy, stejně jako celková bezbariérovost objektu a dojde k zajištění snížení koncentrace radonu v objektu.

Předpokládané náklady projektu: 90 000 000 Kč  
Projekt bude předložen ke spolufinancování  Evropskou unií.

Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

O projektu


Aktivity projektu:

•    vybudování 7 odborných učeben
•    vybavení odborných učeben
•    vybavení odborných kabinetů
•    modernizace sociálních zařízení
•    bezbariérovost objektu
•    snížení koncentrace radonu


Harmonogram projektu:

09/2022 – zahájení stavebních prací 
09/2022 – podání žádosti o dotaci 
11/2022 – vyhlášení zadávacího řízení na vybavení odborných učeben
10/2023 – dokončení stavebních prací
10/2023 – dokončení vybavení učeben a kabinetů
 

Kontakty:
manažerka projektu

Bc. Veronika Malá
odbor strategického rozvoje a dotací
E-mail: mala.veronika@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 569
 

Nastavení cookies