Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová


Cíl projektu: Zvýšení kvality základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. V rámci projektu budou vybudovány a modernizovány odborné učebny, nad dva pavilony bude vybudována nástavba, bude zajištěn bezbariérový vstup do školy, stejně jako celková bezbariérovost objektu a dojde k zajištění snížení koncentrace radonu v objektu.

Předpokládané náklady projektu: 122 000 000 Kč  
Projekt bude předložen ke spolufinancování  Evropskou unií.

Aktuality

27.03.2024

Základní škola Jabloňová je zmodernizovaná a má nové odborné učebny

Město Liberec zrekonstruovalo další ze svých školních budov. Základní škola Jabloňová v Pavlovicích má nástavbový pavilon a 6 nových odborných učeben.
 
18.01.2024

Rekonstrukce ZŠ Jabloňová se blíží ke konci

Měsíc a půl nás dělí od předání zrekonstruované školy zpět do běžného „provozu“. Žáci druhého stupně se tak po jarních prázdninách vrátí zpět do svých lavic.
 
13.09.2023

První zrekonstruované třídy na ZŠ Jabloňová

Před letními prázdninami předal zhotovitel stavby CL-EVANS s.r.o. zrekonstruovaný pavilon U3, který byl následně zkolaudován a předán škole do užívání. Jak jsme před prázdninami slíbili, od září 2023 tak mohou žáci využívat čtyři zrekonstruované kmenové učebny a nově vybavenou cvičnou kuchyňku. Cvičná kuchyňka je oblíbenou odbornou učebnou žáků a na výuku v ní se těší.
 
19.06.2023

Na základní škole Jabloňová jsou stavební práce v plném proudu

Téměř celý tento školní rok se žáci druhého stupně ZŠ a ZUŠ Jabloňová učí v náhradních prostorách TU Liberec v ulici Mařanova.
 
05.10.2022

ZŠ Jabloňovou čeká náročný školní rok

Základní škola a Základní umělecká škola Jabloňová projde v příštích čtrnácti měsících kompletní rekonstrukcí.
 

O projektu


Aktivity projektu:

•    vybudování 6 odborných učeben
•    vybavení odborných učeben
•    vybavení odborných kabinetů
•    modernizace sociálních zařízení
•    bezbariérovost objektu
•    snížení koncentrace radonu


Harmonogram projektu:

10/2022 – zahájení stavebních prací 
11/2022 – vyhlášení zadávacího řízení na vybavení odborných učeben
02/2024 – dokončení stavebních prací
03/2024 – dokončení vybavení učeben a kabinetů
03/2024 – podání žádosti o dotaci 

 

Kontakty:
manažerka projektu

Bc. Veronika Malá
odbor strategického rozvoje a dotací
E-mail: mala.veronika@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 569
 

Nastavení cookies