Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0016619

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: Zvýšení kvality základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Vznik a modernizace 5 odborných učeben (multimediální, jazykové, přírodovědné, počítačové učebny a tzv.cvičného bytu a s tím souvisejících prostor včetně odborných kabinetů). Dále bude celý objekt školy zateplen a dojde k výměně oken.


Aktuality

24.08.2021

Stavba je u konce. Škola Na Výběžku se v září otevře dětem

Další liberecká škola je opravena. Poskytne dětem důstojné prostředí pro vzdělávání.
 
28.06.2021

Dodavatele nového vybavení už ZŠ Na Výběžku zná

Novým nábytkem a moderními učebními pomůckami bude vybaveno 5 nových odborných učeben.
 
01.10.2020

Město zahájilo stavební práce na ZŠ Na Výběžku

Další z libereckých škol se dočká rekonstrukce. Stavební úpravy se týkají celé budovy.
 

O projektu

Fáze projektu: udržitelnost

Celkové náklady projektu: 42 740 000 Kč  
Projekt je spolufinancován  Evropskou unií.

Podpora:
 5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
 85% dotace (z celkových uznatelných výdajů)


Aktivity projektu:

•    vybudování 5 odborných učeben
•    vybavení odborných učeben
•    vybavení odborných kabinetů
•    modernizace sociálních zařízení
•    navýšení kapacity šaten
•    zvýšení schodiště o 1 patro
•    konektivita v celém objektu
•    zateplení
•    výměna oken
•    nová střešní krytina


Harmonogram projektu:

08/2020 - vystěhování budovy školy
09/2020 - zahájení stavebních prací 
03/2021 - vyhlášení zadávacího řízení na vybavení odborných učeben
07/2021 - podání žádosti o dotaci
07/2021 - dokončení vybavení učeben a kabinetů
07/2021 - dokončení stavebních prací

 

Kontakty:

manažerka projektu
Bc. Veronika Malá
odbor strategického rozvoje a dotací
E-mail: mala.veronika@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 569
 

Nastavení cookies