Sociální bydlení města Liberce

Jednotlivé projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (Výzva č. 61- Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ, Výzva č. 84 Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ)


Celkové náklady projektů: 250 000 000 Kč
5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85 % dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Společný cíl projektů:
Zajištění dostupného bydlení cílovým skupinám – domácnosti s nízkými příjmy a osoby v bytové nouzi.
Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba v ekonomicky aktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.

 

Aktuality

01.06.2020

Probíhá rekonstrukce historicky cenné budovy v Orlí ulici

Bytový dům brzy poskytne útočiště lidem s nízkými příjmy. Plní i důležitou roli zpomalení dopravy v centru.
 
20.01.2020

Liberec přidělí lidem v bytové nouzi jedenáct nových sociálních bytů

Do jedenácti nových bytů, které vznikly rozsáhlou roční rekonstrukcí městského domu v Žitavské ulici, se v březnu nastěhují noví nájemníci.
 
16.12.2019

Nové sociální bydlení v Žitavské ulici

V Žitavské ulici byla úspěšnou kolaudací 29. listopadu ukončena rozsáhlá rekonstrukce městského bytového domu.
 

 

Jednotlivé projekty: 

 

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B

Kompletní rekonstrukce bytového domu na adrese M. Horákové 144/10, Liberec – Perštýn.

Fáze projektu: realizace  
Předpokládané celkové náklady projektu: 18,2 mil. Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Harmonogram projektu: 
2017–2021 příprava projektu 
10/2021 podání žádosti o podporu
05/2021–04/2022 realizace projektu
07/2022 zahájení užívání sociálních bytů

 

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C

Kompletní rekonstrukce bytového domu na adrese Proboštská 268/1, Liberec – Perštýn.

Fáze projektu: udržitelnost   
Předpokládané celkové náklady projektu: 20,7 mil. Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Harmonogram projektu: 
2017–2020 příprava projektu 
02/2021 podání žádosti o podporu
10/2020–07/2021 realizace projektu
12/2021 zahájení užívání sociálních bytů

 

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E

Kompletní rekonstrukce bytového domu na adrese Orlí 139/5, Liberec – Jeřáb.

Fáze projektu: realizace / probíhá vyúčtování
Předpokládané celkové náklady projektu: 40 mil. Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Harmonogram projektu: 
2017–2020 příprava projektu 
10/2018 podání žádosti o podporu
05/2020–08/2021 realizace projektu
12/2021 zahájení užívání sociálních bytů

 

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F

Kompletní rekonstrukce bytového domu na adrese Žitavská 393/6 - Jeřáb.

Fáze projektu: udržitelnost 
Předpokládané celkové náklady projektu: 19,5 mil. Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů) 

Harmonogram projektu: 
2017–2018 příprava projektu
10/2017 podání žádosti o podporu
08/2018–12/2019 realizace projektu
03/2020 zahájení užívání sociálních bytů

 

Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově

Výstavba bytového domu v ulici Na Žižkově, Liberec – Rochlice.

Fáze projektu: realizace 
Předpokládané celkové náklady projektu: 73,4 mil. Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Harmonogram projektu: 
2019–2021 příprava projektu
12/2021 podání žádosti o podporu  
12/2021–06/2023 realizace projektu
11/2023 zahájení užívání sociálních bytů

 

Spolufinancováno Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – Bytový dům 1, Bytový dům 2

Výstavba bytových domů v ulici Na Žižkově, Liberec – Rochlice.

Fáze projektu: realizace 
Předpokládané celkové náklady projektu: 72 mil. Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Harmonogram projektu: 
2019–2021 příprava projektu
12/2021 podání žádosti o podporu  
12/2021–07/2023 realizace projektu
11/2023 zahájení užívání sociálních bytů

V rámci dvou projektových žádostí byla podpořena výstavba celkem 12 sociálních bytů z Integrované územní investice ITI aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 – 2027.

Stav projektu

Kontakty:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová
vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies