Oddělení protokolu a zahraničních věcí

Ing. Miluše Charyparová

vedoucí oddělení protokolu a zahraničních věcí
Tel.: 48 524 3174
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 216

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1
Telefon: 485 243 145

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Zelenková Monika referent oddělení protokolu a zahraničních věcí sekretariát primátora, spisový uzel nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3165

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI
Oddělení protokolu a zahraničních věcí plní úkony související s přeshraniční spoluprací, koordinuje mezinárodní kontakty. Protokolárně zabezpečuje oficiální přijetí představiteli města a další společenské události.
Zahraniční vztahy - partnerská města

Samostatná působnost

  1. komplexně vede agendu partnerských měst, včetně organizace, přípravy a zajištění partnerské spolupráce;
  2. komplexně vede agendu zahraničních vztahů města, udržuje mezinárodní kontakty;
  3. vede evidenci o aktivitách města při spolupráci s dalšími zahraničními městy a regiony;
  4. organizuje služební cesty do zahraničí, eviduje cestovní zprávy primátora, náměstků primátora;
  5. zajišťuje přijímání zahraničních návštěv,
  6. komunikuje se zastupitelskými úřady;
  7. komplexně připravuje a zajišťuje protokolární přijetí tuzemských i zahraničních návštěv;
  8. komplexně zajišťuje akce primátora, jako je strom přání apod.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Dokumenty oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies