Mateřská školka Motýlek je v rukou stavbařů

 

 


Staveniště objektu Mateřská škola „Motýlek“, Broumovská 840/7, Liberec, příspěvková organizace bylo 4. 10. 2019 předáno stavební firmě čekro CZ, s.r.o., která uspěla v zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací.

Stavební úpravy se týkají pouze jednoho pavilonu školky a zahrnují také realizaci bezbariérových úprav objektu. Na stávajícím jednopodlažním objektu bude provedena nástavba 2. NP, zřízen vestavěný výtah a vybudováno nové vnitřní schodiště. Spolu s řešením bezbariérového přístupu do budovy budou nově zřízeny také dvě vnější přístupové bezbariérové rampy.

Celková cena díla včetně DPH je 15,6 mil. Kč, z toho 90 % nákladů bude hrazeno z dotačních zdrojů. Stavba potrvá max. 270 kalendářních dnů.
Rekonstrukce mateřské školy je realizována v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451, jehož hlavním cílem je zvýšení kapacity a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání. Celkem se kapacita školky navýší o 20 míst, z toho 16 míst bude pro děti ve věku 2-3 let. V rámci projektu bude zajištěna bezbariérovost objektu a bude upravena přilehlá venkovní zahrada. 

Projekt je spolufinancovaný z Evropské unie, přesněji z Integrovaného regionálního operačního programu.

Nastavení cookies