Stav projektu

Aktuální stav projektu

08/2021 zahájena udržitelnost projektu
03-07/2021 probíhá vyúčtování projektu 
01-02/2021 příprava příslušných dokladů pro vyúčtování projektu a předložení ke kontrole poskytovateli dotace
11/2020 ukončení stavebních prací na úpravě zahrady a dodávce herních prvků
08/2020 vydání kolaudačního souhlasu; zahájení dodávky vnitřního vybavení 
07/2020 probíhající kolaudační řízení 
06/2020 ukončení stavebních prací přístavby 2.NP
05/2020 zahájení prací na úpravě zahrady a dodávce herních prvků
04/2020 uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem úpravy zahrady a dodávky herních prvků (Flora servis s.r.o. – 5.380.299,70 Kč vč. DPH); Uzavřena Kupní smlouva s dodavatelem vnitřního vybavení (BENJAMÍN s.r.o. – 524.230,00 Kč vč. DPH)
02-03/2020 probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele úpravy zahrady a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení
01/2020 vypsání výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení, probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele úpravy zahrady
11/2019 vypsání zadávacího řízení na zhotovitele úpravy zahrady
10/2019 zahájení stavebních prací, příprava zadávacího řízení na zhotovitele úpravy zahrady a dodavatele vnitřního vybavení
09/2019 uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby (čekro CZ, s.r.o. – 12.607.274,56 Kč vč. DPH), uzavřena smlouva s dodavatelem služeb TDS a BOZP (Stavo S v.o.s. – 155.485 Kč vč. DPH), podána žádost o dotaci do 26. výzvy IPRÚ s vazbou na 59. výzvu IROP
08/2019 hodnocení nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby a dodavatele TDS a BOZP; příprava žádosti o podporu do 59. výzvy IROP
07/2019 podání oznámení záměru na stavební úřad pro vydání územního souhlasu na úpravu zahrady 
06/2019 vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dodavatele TDS a BOZP
01/2019 zajištění stanovisek k vydání územního souhlasu na úpravu zahrady
12/2018 vydání stavebního povolení na realizaci rekonstrukce
09/2018 podpis Smlouvy o dílo na zpracování studie na úpravu venkovní plochy zahrady (Ing. Jaroslava Křivohlavá – 77.077 Kč vč. DPH)
03/2018 zpracování DÚR a DSP
02/2018 uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (FS Vision, s.r.o. – 564.465 Kč)

 

Dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ) 852 000 Kč vč. DPH
přestavba MŠ (včetně vybavení)   13 540 000 Kč vč. DPH

úprava zahrady 5 381 000 Kč vč. DPH
technický dozor investora a koordinátor BOZP 204 000 Kč vč. DPH 
věcné náklady (CBA analýza, studie proveditelnosti apod.) 44 000 Kč vč. DPH
 

Nastavení cookies