Stav projektu

Aktuální stav projektu

10/2021 Zahájení udržitelnosti projektu
07/2021 Vydání kolaudačního souhlasu, probíhá vyúčtování projektu v IROP a OPŽP 
05-06/2021 Probíhá kolaudační řízení
04/2021 Ukončení stavebních prací
03/2021 Schválení žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí a doporučena poskytovatelem dotace k financování
11/2020 Uzavřena kupní smlouva s dodavatelem vnitřního vybavení II. (BENJAMÍN s.r.o. – 1.377.644,29 Kč vč. DPH)
10/2020 Probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení II.
08/2020 Vypsání zadávacích řízení na dodavatele vnitřního vybavení II. 
07/2020 Zrušení zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení; Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vybavení kuchyně - podpis kupní smlouvy (GASTRO Klimatech s.r.o. – 738.100 Kč vč. DPH)
06/2020 Podání žádosti o podporu do 144. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
05/2020 Probíhá vyhodnocení zadávacích řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení kuchyně
04/2020 Probíhá příjem nabídek do zadávacích řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení kuchyně
03/2020 Uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavebních prací (WORLD INVEST v.o.s. – 51.496.151,01 Kč vč. DPH), zahájení stavebních prací, vypsání zadávacích řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení kuchyně
02/2020 Uzavřena smlouva s dodavatelem služeb TDS a BOZP (D.stavby, s.r.o. – 229.295 Kč vč. DPH), příprava zadávacích řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení kuchyně, vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
12/2019 Vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výběrového řízení na TDS a BOZP
11/2019 Vypsání výběrového řízení na TDS a BOZP
10/2019 Vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby
05/2019 Schválení žádosti o podporu a doporučena poskytovatelem dotace k financování; stavební povolení s nabytím právní moci na rekonstrukci
04/2019 Rozhodnutí Odboru životního prostředí MML s nabytím právní moci na splaškovou kanalizaci
10/2018 Podání žádosti o podporu do 88. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
09/2018 Zpracování studie proveditelnosti a Žádosti o podporu; podání žádosti o stavební povolení na splaškovou kanalizaci
08/2018 Finální úpravy položkového rozpočtu; podání žádosti o stavební povolení
03/2018 Zpracování položkového rozpočtu na stavbu a vybavení
04/2017 Uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (FS Vision, s.r.o. – 1.448.370 Kč)
02/2017 Probíhá vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace
12/2016 Vypsání veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)   1 450 000 Kč 
přístavba a rekonstrukce MŠ     53 500 000 Kč
pořízení vnitřního vybavení      2 700 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP      700 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč 

Nastavení cookies