Stav projektu

Aktuální stav projektů (5.1a + 5.1b)

12/2019         Ukončení stavebních prací – převzetí staveniště 
04-11/2019   Probíhají stavební práce
03/2019         Předání staveniště a zahájení stavebních prací
01/2019         Podpis příkazní smlouvy na dodavatele služeb TDS a BOZP (IBR Consulting, s.r.o. - 542 322 Kč)
11/2018         Podpis smlouvy o dílo na stavební práce (Pozemní stavitelství s.r.o. – 21 086 635 Kč)
08-09/2018   Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací
07/2018         Vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací
04-05/2018   Příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací
11/2017         Podání žádosti o podporu do Výzvy č. 70 – Energetické úspory
07/2016         Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu (Energy Benefit Centre a.s. – 952 875 Kč)

 

Předpokládané celkové náklady projektu 5.1a + 5.1b

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)                                                 953 000 Kč
stavební práce ZŠ                                                                              21 100 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP                                    170 000 Kč
věcné náklady (publicita, energetický posudek, studie apod.)           487 000 Kč

 

Předpokládané dílčí náklady projektu 5.1a

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)                                                 953 000 Kč
stavební práce ZŠ                                                                              18 000 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP                                   121 000 Kč
věcné náklady (publicita, energetický posudek, studie apod.)          307 000 Kč


Předpokládané dílčí náklady projektu 5.1b

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)                                                            0 Kč
stavební práce ZŠ                                                                                3 100 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP                                      49 000 Kč
věcné náklady (publicita, energetický posudek, studie apod.)           180 000 Kč

Nastavení cookies