Adaptační program pro cizince v Liberci na rok 2022

Projekt: Adaptační program pro cizince v Liberci na rok 2022

Program:  Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022.

Název a číslo výzvy: Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády ČR č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR č. 23/2022/ICOBCEUKR

Termín realizace: 1. 3. 2022 - 31. 12. 2022

Celkové náklady projektu: min. 2 400 000,- Kč
95 % dotace ze státního rozpočtu: 2 280 000,- Kč
min. 5% spoluúčast SML: max. do 150 000,- Kč

O projektu

Stručný obsah projektu:

V rámci dvou dílčích podprojektů nabídne žadatel (SML) ve spolupráci s partnery všem osobám registrovaným jako držitelé dočasné ochrany podporu ve formě adaptačních programů založených na konverzačních jazykových kurzech, dále volnočasové aktivity pro děti a potřebné poradenství pro zlepšení postavení držitelů dočasné ochrany ve společnosti a jejich lepší adaptaci v novém prostředí.

Aktivity projektu:

  • zajištění poradenství minimálně pro 85 osob
  • výuka jazyka minimálně pro 600 osob
  • příměstské tábory pro děti s výukou jazyka pro minimálně 135 dětí
  • v rámci všech aktivit bude souběžně probíhat adaptace osob z cílové skupiny na společné soužití
  • bude maximalizována snaha o zmírnění či eliminaci společensky nebezpečných jevů a předcházení sociálnímu vyloučení
  • v případě eskalace konfliktu a prodlužování jeho trvání budou intenzivněji ve společných aktivitách zaváděny prvky eliminace xenofobních nálad ve společnosti a jejich předcházení

Příjemce: Statutární město Liberec

Partneři:

  • Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
  • VIVACITAS CZ, z.s.

Kontakt: Ing. Martin Benda, manažer projektu, tel.: 603 159 304
 

 

 

Nastavení cookies