Centrum aktivního života - Rekonstrukce Liebiegova paláce

 


Projekt:   Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života

Projekt je spolufinancován z Evropské unie.
Program: Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (Integrované projekty IPRÚ)

Cíle projektu: Cílem projektu je vytvořit polyfunkční komunitní centrum, tzv. veřejné víceúčelové zařízení, kde se budou setkávat obyvatelé napříč generacemi, členové různých skupin ohrožených sociálním vyloučením a společně se podílet na komunitní činnosti. Zázemí zde najdou sociální služby, neziskové organizace, spolky a sdružení, které budou realizovat sociální, vzdělávací, kulturní a rekreační aktivity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

Harmonogram projektu:
11/2019 podání žádosti o podporu
11/2021 podání nové žádosti o podporu s navýšeným rozpočtem
08/2020 – 10/2022 realizace projektu
06/2023 ukončení projektu

Aktuality

09.08.2023

Palác Liebieg se může stát Stavbou roku 2023

Liberecký Liebiegův palác se bude ucházet o titul Stavba roku 2023!
 
09.08.2023

Palác Liebieg se může stát Stavbou roku 2023

Liberecký Liebiegův palác se bude ucházet o titul Stavba roku 2023!
 
19.06.2023

Liebiegův palác se slavnostně otevřel

Liebiegův palác se slavnostně otevřel v sobotu 3. června 2023, v plném provozu bude veřejnosti sloužit ale až od podzimu. Objekt by se měl stát místem setkávání lidí bez ohledu na věk a sociální skupiny.
 
Předchozí
1

 

Předpokládané výdaje projektu IROP: max. 263 mil. Kč (způsobilé výdaje 248 mil. Kč)

Financování způsobilých výdajů:
85% dotace z EU
10% spoluúčast SML
5% ze státního rozpočtu

Předpokládané výdaje projektu LK: max. 595 725,25 Kč, z toho 350 000 Kč dotace


Aktuální stav projektu:

05/2023        příprava závěrečného vyúčtování projektu
04/2023        ukončení dodávky vnitřního vybavení a vybavení IT
11/2022        podpis kupní smlouvy s dodavatelem vybavení IT (Z + M Partner, spol. s.r.o. – 1 429 957,19 Kč vč. DPH)
10/2022        ukončení stavebních prací; předání díla bez vad a nedodělků
09/2022        vydání kolaudačního souhlasu; probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele IT vybavení
07/2022        zrušení zadávacího řízení na dodavatele vybavení elektro; vypsání zadávacího řízení na dodavatele IT vybavení
05/2022        vypsání zadávacího řízení na dodavatele vybavení elektro; podpis kupní smlouvy s dodavatelem vnitřního vybavení (Proto Interiér s.r.o – 8 426 410,48 Kč vč. DPH); doporučení nové žádosti o podporu k financování z IROP
04/2022        vypořádávání připomínek k Žádosti o podporu v IROP
03/2022        příprava zadávacího řízení na dodavatele vybavení elektro
02/2022        podání Žádosti o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Libereckého kraje v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 
01/2022
        vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
11/2021        vypsání zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
08/2021        příprava zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení elektro 
07/2021        zahájení přípravy nové žádosti o podporu, zpracování studií proveditelnosti a CBA analýzy (nutné mít uzavřené dodatky ke stavební smlouvě)
05/2021        stažení žádosti o podporu 
09/2020        zahájení stavebních prací
08/2020        podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav – 203 504 909,48 Kč vč. DPH); podpis příkazní smlouvy na dodavatele TDS a BOZP (Sdružení MIJAPO s.r.o. a REALSTAV MB spol. s.r.o. – Rekonstrukce Liebiegova paláce – 1 318 900 Kč vč. DPH); předání stavby zhotoviteli stavby
07/2020        vyhodnoceno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací a zadávacího řízení na TDS a BOZP
06/2020        probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
04/2020        žádost o dotaci doporučena k financování (čeká se na vydání právního aktu)
02/2020        probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na TDS a BOZP
01/2020        vypsání zadávacího řízení na TDS a BOZP, probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací
12/2019        podání žádosti do výzvy IROP č. 61 "Sociální infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ"; vydání stavebního povolení „změny stavby před dokončením“; vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
11/2019        podání žádosti do 29. výzvy IPRÚ „Sociální infrastruktura III.“
10/2019        příprava zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací a dodavatele služeb TDS a BOZP
09/2019        vydání stavebního povolení dne 2. 9. 2019 (na vytápění objektu plynovými kotli), podání žádosti na stavební úřad „změny stavby před dokončením“ z důvodu změny vytápění objektu (z plynu na CZT), probíhá vyjadřování dotčených orgánů k dokumentaci „změny stavby před dokončením“, příprava žádosti o dotaci do 61. výzvy IROP včetně zpracování studie proveditelnosti
08/2019        probíhá dopracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu stavby a vybavení
07/2019        zahájeno stavební řízení
04/2019        představení projektu veřejnosti (dne 4. 4. 2019 – v bývalé Oblastní galerii Liberec – adresa U Tiskárny 81/1, Liberec V; od 17:00) Probíhá vyjadřování dotčených orgánu k dokumentaci pro stavební povolení 
01/2019        vydání územního rozhodnutí
11/2018        zahájení územního řízení
05/2018        výzva neziskovým organizacím, spolkům a sdružením k vyjádření zájmu o působení v Centru aktivního života.
04/2018        projednání stavebních úprav s orgány památkové péče a získání kladného stanoviska v potřebným úpravám.
10/2017        průzkumné práce v budově Liebiegova paláce
09/2017        podpis smlouvy s dodavatelem projektových prací - Masák & Partner s.r.o.
07-08/2017  vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové přípravy.
05-06/2017  vypsání zadávacího řízení na dodavatele projektové přípravy; prohlídky místa plnění zakázky pro potenciální dodavatele projektové přípravy se uskuteční 12.5.2017, 16.5.2017 od 10 hodin
04/2017        předběžné oznámení o vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové přípravy.
02/2017        v přípravě; příprava nadlimitního zadávacího řízení na projektovou přípravu.


Kontakty:

Projektový manažer

Lenka Kendžirová
specialista oddělení administrace projektů odboru strategického rozvoje a dotací
e-mail:  kendzirova.lenka@magistrat.liberec.cz
tel: +420 485 243 592
 

Technický specialista projektu
Ing. arch. Jan Lajksner
technický specialista odboru SR
tel.: +420 485 243 575
mobil: +420 778 487 643
e-mail: lajksner.jan@magistrat.liberec.cz

 

 

 

Nastavení cookies