Adaptační program pro cizince v Liberci na rok 2023

Projekt: Adaptační program pro cizince v Liberci na rok 2023

Program:  Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023.

Název a číslo výzvy: Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády ČR č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR č. 23/2023/ICOBCE

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Celkové náklady projektu: min. 2 226 316,- Kč
95 % dotace ze státního rozpočtu: 2 115 000,- Kč
min. 5% spoluúčast SML: max. do 150 000 Kč

O projektu

Stručný obsah projektu:

V rámci dvou dílčích podprojektů nabídne žadatel (SML) ve spolupráci s partnery všem osobám registrovaným jako držitelé dočasné ochrany podporu ve formě adaptačních programů založených na konverzačních jazykových kurzech, dále volnočasové aktivity pro děti a potřebné poradenství pro zlepšení postavení držitelů dočasné ochrany ve společnosti a jejich lepší adaptaci v novém prostředí.

Aktivity projektu:

  • zajištění poradenství minimálně pro 180 osob
  • výuka jazyka minimálně pro 295 osob (dospělé/děti)
  • příměstské tábory a volnočasové aktivity pro děti se zaměřením na zvládnutí jazyka pro minimálně 180 dětí
  • v rámci všech aktivit bude souběžně probíhat adaptace osob z cílové skupiny na společné soužití
  • bude maximalizována snaha o zmírnění či eliminaci společensky nebezpečných jevů a předcházení sociálnímu vyloučení
  • v případě eskalace konfliktu a prodlužování jeho trvání budou intenzivněji ve společných aktivitách zaváděny prvky eliminace xenofobních nálad ve společnosti a jejich předcházení

Příjemce: Statutární město Liberec

Partneři:

  • Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
  • VIVACITAS CZ, z.s.

Kontakty: Ing. Martin Benda, manažer projektu, tel.: 603 159 304
 

 

Nastavení cookies